Micro-elektronica: procesinnovatie in de sector elektro-metaal (deel 3)

-

Datum 1 januari 1981
Toekomstonderzoeker

Samenstellers: ir. lr.p. Schönfeld ir. H.K. Boswijk

Projectgroep elektro-metaal, procesinnovaties: ir. J. Elshout, ir. C. van den Ent, ir. B. Groot, prof. ir. L.N. Reyers, drs. C.J.J. de Wit

Download de publicatie via bovenstaande link


Inleiding

De produktieprocessen in de sector elektro-metaal - dit is de metaal- en elektrotechnische industrie - worden in toenemende mate beïnvloed door de vele nieuwe mogelijkheden die micro-elektronica biedt.

Micro-elektronica zal hier worden ingezet op twee gebieden:

  • flexibele besturing van produktiemachines;
  • automatisering en integratie van informatieverwerking in en rond de produktieprocessen.

In deze sector is reeds geruime tijd mechanisering en automatisering aan de gang, vooral van de fabricage van grote series produkten. De flexibiliteit in de besturing van allerhande produktiemachines wordt steeds goedkoper. Hierdoor dringt de toepassing van micro-elektronica in hoog tempo door tot produkt processen met een relatief kleine omzet; ook de produktie van kleine series of soms zelfs van enkele stuks wordt gedeeltelijk automatiseerbaar. Juist hierin wordt 60% van de omzet in Nederland gemaakt. De ontwikkeling die hier mogelijk is, heeft grote betekenis voor deze sector, haar werknemers, en onze gehele economie.

De kostprijs van produkten, de kwaliteitsbeheersing , de organisatiestructuur, de hoeveelheid en de aard van het werk zullen worden beïnvloed; door verbeterde procesbeheersing wordt de mogelijkheid geschapen tot nieuwe en betere produkten. Doordat de ontwikkelingen nog niet ver zijn doorgedrongen, is het moeilijk inzicht te verwerven in andere dan technische aspecten. In dit boek is gepoogd in te gaan op economische, organisatorische en sociale aspecten.


Omslag van de publicatie

Met dank aan Delft University Press