Micro-elektronica: consumentenprodukten en diensten voor gebruik in huis (deel 4)

-

Datum 1 januari 1981
Toekomstonderzoeker

Samensteller: ir. H.K. Boswijk

Projectgroep consumentenprodukten: dr. ir. A.P. Bolle, prof. dr. J.M. Dirken, ir. A. van Egmond, ir. P.G. Kuipers, ir. P. van Otterloo, ir. P. Plomp, dr. ir. L. Vermij

Download de publicatie via bovenstaande link

Inleiding

Levering van produkten en diensten is het uiteindelijke doel van een groot gedeelte van onze economische activiteiten. De consument wordt bediend door publieke voorzieningen zoals het openbaar vervoer en het openbaar bestuur en is in staat gebruik te maken van een grote verscheidenheid van produkten en diensten.

Micro-elektronica veroorzaakt veranderingen bij veel produkt en diensten: veel ervan wordt vervangen door nieuwe of verbeterde. De mogelijkheden die micro-elektronica in zich draagt zijn talrijk en worden nog maar voor een klein gedeelte toegepast. Uitwerking en realisering van veel mogelijke toepassingen zullen veel tijd vragen. Bovendien is te voo'rzien dat nog veel nieuws kan worden bedacht.

Een vergelijking met de toepassing van kunststoffen dringt zich op. Wie kon tegen 1940 een redelijke uitspraak doen over de toepassingsmogelijkheden daarvan en wie kon de huidige omvangrijke toepassing voorzien? Maar ook toen werd begrepen dat er een aanzienlijk potentieel was, al kon men dit nog niet scherp omschrijven. Er zijn allerlei factoren die de toepassing van nieuwe technische mogelijkheden vertragen. Zo moet een voldoend aantal mensen zich de verschillende facetten van de nieuwe mogelijkheden zodanig eigen maken dat fabricage van nieuwe produkten mogelijk wordt of nieuwe diensten kunnen worden geleverd.
Ook zal er tijd nodig zijn om de gebruikers van al het nieuwe in staat te stellen dit te absorberen.

Bovendien kunnen veel mogelijkheden van micro-elektronica pas worden gebruikt als er een voldoend uitgewerkte telecommunicatie-informatiestructuur aanwezig is. Dit vereist behalve grote kapitaalinvesteringen en veel denkwerk, internationale standaardisatie en harmonisatie.
Op deze en andere aspecten zal in dit boek worden ingegaan.

Omslag van de publicatie

Met dank aan Delft University Press