Micro-elektronica: het bankwezen (deel 6)

-

Datum 1 januari 1981
Toekomstonderzoeker

Samensteller: ir. H.K. Boswijk
Projectgroep bankwezen: drs. R.B. Bakker, G. Bolk, drs. F.J.G. Fransen, H.F. Geerdink, J.A. Stofkoper, drs. J.A. Sillem

Download de publicatie via bovenstaande link

Inleiding

Met meer dan 100.000 werknemers in ongeveer 7.500 bankkantoren en 2.600 postkantoren vormt het bankwezen een belangrijke sector in de Nederlandse economie. Onder het bankwezen worden de handelsbanken, spaarbanken, de  Rijkspostspaarbank/Postcheque- en Girodienst en de Nederlandsche Bank gerekend.
De afgelopen decennia heeft het bankwezen een enorme groei doorgemaakt, zowel in volume (aantal medewerkers, cliënten, transacties, kantoren), als in diensten (giralisering van het betalingsverkeer, invoering van betaalcheques, allerlei vormen van kredietverlening aan particulieren en internationalisatie van het bankverkeer). Daarnaast ontstonden nieuwe diensten zoals assurantiebemiddeling en verkoop van reizen.

Deze uitbreiding van dienstverlening kon alleen plaats vinden dankzij toepassing van automatisering op grote schaal.
Deze ontwikkelingen hebben het bankwezen op tal van manieren sterk beïnvloed. Organisatie- en besluitvormingsstructuren veranderden, bestaande functies en taken verdwenen, nieuwe functies en taken ontstonden.
Het ligt in de lijn der verwachting dat micro-elektronica op grote schaal toepassing kan en zal vinden en de hierboven beschreven ontwikkelingen alleen maar zal versterken.

Omslag van de publicatie

Met dank aan Delft University Press