Horizonscan 2007

Naar een toekomstgerichte beleids- en kennisagenda

Eindrapport van het Horizonscanproject 2006, uitgevoerd door Commissie van Overleg Sectorraden (COS). De scan geeft vanuit een langetermijnperspectief een beeld van de problemen en van de kansrijke ontwikkelingen die zich aan de horizon manifesteren. Van daaruit worden voor de korte termijn strategische beleids- en kennisvragen gesteld.