Waves, Islands and Sky. Shell Senior Energy and Strategy Advisor Eric Puik vertelt bij NTV over scenarioplanning en de nieuwste scenario’s

Géén koffiedik kijken. ‘Goed geïnformeerde beslissingen mogelijk maken; robuust voor onzekerheden.’ Shell kent veel waarde toe aan toekomstverkenningen, als onderlegger voor strategische keuzes. Eric Puik, senior energy and strategy advisor bij Shell, gaf een kijkje achter de schermen voor de leden van ons Netwerk Toekomst Verkenningen (NTV).

Datum 13 april 2021
Auteur STT

Interessante ‘showcase’ voor toekomstdenkers

In tijden van grote onzekerheden publiceert Shell haar nieuwste Energie Transformatie Scenario’s. Eric Puik is lid van het scenarioteam. Het team, dat advocaat van de duivel mag spelen. Eric vertelt boeiend hoe de COVID-pandemie ook een opportunity biedt: het is een kans om te (re)setten. Hoe herstelt en herwint de wereld zich? Hoe zou het energiesysteem meebewegen? Shell ziet drie toekomstpaden, als initiële respons op de COVID-crisis.

Drie transitiescenario's

Waves, Islands en Sky, zo noemt Shell haar drie energie transitiescenario’s. Binnen en buiten de multinational worden ze met veel interesse bekeken. 

  • In Waves ligt de prioriteit op economisch herstel.
  • In Islands op veiligheid en self-sufficiency. 
  • In Sky staan algemeen welzijn en gezondheid voorop. Van mens en gemeenschap, maar ook milieu en klimaat. ‘The Common Good.’

Vanuit energieperspectief zien ze alle drie een groeiende energiebehoefte en een vermindering van de CO-2 footprint. Het verschil zit in de transformatiesnelheid. 

Sky is het meest normatieve, transformerende scenario, met een duidelijke stip op de horizon. Het klimaatakkoord van Parijs wordt gehaald. De mondiale opwarming van de aarde blijft beperkt tot 1.5°C. De wereld ontvouwt zich in: groene investeringen, de ontwikkeling van schonere technologieën en gaat gepaard met een diepgaande, versnelde uitbreiding van het energiesysteem en elektrificatie van energie services. Green Deals reshapen het systeem. Bij Waves en Islands gaat de transitie langzamer, uitmondend in 2,3°C stijging of hoger. 

De scenario's vormt Shell tot narratives, ofwel toekomstverhalen. Ze zijn ook een 'test tegen de wereld'. Het contrast tussen de scenario's en de schrille impact ervan zetten aan het denken.

The future depends on what we do in the present — Mahatma Gandhi

Scenario Planningsproces

Eric Puik vertelt hoe de scenario's tot stand komen. The future is het hart van het bedrijf, omdat beslissingen bij Shell over lange termijn renderen. Denk aan tientallen jaren. De brede blik vooruit is dus onmisbaar. Scenario-ontwikkeling betekent op hoog niveau afstand nemen: 

  1. Hoe diep grijpt de pandemie in, en welke veranderingen zijn blijvend? 
  2. De economische invloed en recovery: welke toekomstbeelden zijn mogelijk?
  3. Welke klimaatveranderingen?

De scenario-ontwikkeling is een combinatie van interactie en simulatie. Shell betrekt een grote diversiteit aan experts (inclusie gedreven denktanks). En Shell gebruikt sterke datamodellen om richting te geven aan investerings- en marktbeslissingen. Enorm boeiend hoe Shell met deze intelligente tools in staat is om het energiesysteem te simuleren. Op mondiaal niveau, maar bijvoorbeeld ook naar landen en sectoren. 

Belangrijk is dat de scenario’s naar buiten gericht zijn. Ze zoveel mogelijk ‘ontShellen’. Het is een proces van georganiseerde chaos, vooruit- en terugkijken, checks and balances. 

Scenario's houden een spiegel voor. Ze hebben als doel om de mindset te stretchen en de besliskwaliteit te verhogen. — Vrij vertaald uit de presentatie van Eric Puik

Verder lezen over de scenario's

Een waardevolle NTV-bijeenkomst, met dank aan Eric Puik en de open discussie van de NTV-leden. Een middag vol boeiende interactie over de methodologie en keuzevorming.

Shell maakte bekend zich te willen committeren aan het Sky scenario, dus stappen te zetten voor het Klimaatakkoord en de aanpassing van haar business modellen. De Shell-scenario’s en strategiekeuze kun je hier uitgebreid nalezen: The Energy Transformation Scenarios.

Food for thought naast onze toekomstverkenningen, waaronder de Horizonscan 2050 die STT dit jaar publiceert. De brug slaan naar impactvolle technologieën in de toekomst. 

Neem voor informatie of vragen over NTV contact met ons op via info@stt.nl.