Onderzoek Impact van technologie op de toekomst van de democratie

Wil je meewerken en een korte vragenlijst invullen? De Technologie Kieswijzer maakt deel uit van het onderzoek Toekomst van de Democratie. Voor het vervolg daarvan wil Rudy van Belkom in beeld brengen hoe het staat met ons vertrouwen in de democratie en in de politiek. Is de democratie toe aan een update? En waar liggen kansen voor verbetering?

Datum 15 april 2021
Auteur STT

Vervolg Toekomst van de Democratie

Graag vragen we om jouw medewerking. De resultaten van de Technologie Kieswijzer worden op dit moment geanalyseerd. Samen met een data scientist kijkt projectleider Rudy van Belkom naar de invloed van onder andere leeftijd, geslacht en opleiding op de gemaakte keuzes. 

Dit geeft interessante inzichten over hoe Nederlanders kijken naar de rol van technologie binnen de democratie. De resultaten van deze analyse worden ook gepubliceerd.

Om zijn onderzoek naar de impact van technologie op de toekomst van de democratie te kunnen vervolgen, is het belangrijk om een ‘nulmeting’ te doen. 

  • Hoe staat het met het vertrouwen in de democratie? 
  • Is de democratie toe aan een update? 
  • Waar liggen kansen voor verbetering?

Vul jij de vragenlijst ook in?

We zijn benieuwd naar jouw mening! Samen met Het Nieuwe Kiezen ontwikkelde Rudy van Belkom een vragenlijst om het vertrouwen in de democratie en de politiek in kaart te brengen. 

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. We willen je vragen om deze vragenlijst vóór 21 april in te vullen: Vragenlijst Denktank Democratie #1.

Aanmelden Denktank Democratie

Wil je vaker meedenken over democratische vernieuwing, over nieuwe tools voor inspraak en participatie? Ook dat is mogelijk. Schrijf je dan hier in voor de denktank van Het Nieuwe Kiezen. Een aantal keer per jaar ontvang je dan per mail de vraag om input te geven over actuele politieke thema’s, nieuwe democratische projecten en experimenten.

Alvast hartelijk bedankt voor jouw medewerking! Wil je deze vragenlijst ook delen in jouw netwerk? Onze dank is groot!