VOORUITBLIK 2024 - Willen we wat we kunnen?

Technologisch gezien is er heel veel mogelijk, maar steeds vaker moeten we ons afvragen of we dat wel willen. Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) ontwikkelt toekomstscenario’s, zodat we weten wat de opties zijn. STT wil daarmee langetermijndenken in de samenleving stimuleren. Hoe gaan we in 2024 werken aan deze maatschappelijke opdracht? Dat staat in het Impactprogramma 2024.

Datum 11 januari 2024
Auteur STT

De toekomst in de Tweede Kamer
In 2024 staan er twee nieuwe projecten op de planning. Met het project de Toekomst Kamer willen we de politiek gaan wijzen op het belang van een langetermijnvisie. Dit doen we door met ons netwerk van overheidsorganisaties, kennisinstellingen, marktpartijen en het maatschappelijk middenveld samen te werken aan allerlei maatschappelijke vraagstukken. De uitgewerkte vraagstukken worden aangeboden aan de relevante Tweede Kamercommissies. In maart 2024 gaat de Toekomst Kamer van start.

Ook start het project De Nationale Toekomstcursus. Deze cursus biedt deelnemers inzicht in hoe ze zelf aan de slag kunnen met toekomstdenken. We laten mensen inzien dat iedereen een invloedssfeer heeft en waarom die van waarde is voor onze gezamenlijke toekomst. De Toekomstcursus wordt in 2024 ontwikkeld en zal in de tweede helft van 2024 beschikbaar komen.

Waterschaarste en overstromingen
De verkenningen De Toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie en De Toekomst van arbeid zullen in 2024 worden afgerond. Een nieuwe verkenning gaat over een op dit moment wel heel actueel onderwerp: De Toekomst van water. Volgens prognoses van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal in 2025 de helft van de wereldbevolking te maken krijgen met permanente waterschaarste. Tegelijkertijd wordt de kans op overstromingen en wateroverlast groter door de stijging van de zeespiegel en extremer weer. Een andere nieuwe verkenning is De Toekomst van contact. Slimme technologieën maken het mogelijk dat we op nieuwe manieren met elkaar in contact kunnen komen, maar tegelijkertijd kampen we met een vereenzaming van de samenleving.

Andere activiteiten
Met impactworkshops gaan we in 2024 in het STT-netwerk vanuit het onderzoek een vertaalslag maken naar de organisatiepraktijk. Het Young STT-netwerk gaat kennis uitwisselen door allerlei activiteiten. Ex-medewerkers willen we graag meer bij het werk gaan betrekken; zij hebben nu vaak interessante posities in het bedrijfsleven en bij de (semi-)overheid. Daarnaast is STT betrokken bij allerlei netwerkactiviteiten. STT neemt bijvoorbeeld deel aan de Raad voor de Toekomst en trekt samen op met allerlei kennispartners.

Meer informatie: Lees het Impactprogramma 2024