Toekomst verkennen en creatieve oplossingen versnellen bij ‘de Innovatie VVV’. Nieuw Young STT-lid Mijke Kolbrink is ecosysteem manager van VONK

Hoe kan de stad innovatie sneller en slimmer vooruit trekken? Ecosysteem ontwikkelen! De Gemeente Rotterdam richt een gloednieuw (tech-)innovatiecentrum op, dat een netwerkschakelpunt en creatieVONK moet worden voor de stad. Sinds vorig jaar is Rotterdam ook aangesloten bij STT en betrokken bij de Technologiemonitor 2022: Digital Twins in an urban environment. Een samenwerking met STT, Capgemini, VNG, TU Delft en de Gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven. En de digital twin? Dat is precies het type innovatie dat Mijke Kolbrink bij VONK wel wil etaleren.

Datum 21 september 2022
Auteur STT

Vonk voor technologie overbrengen

We spreken Mijke Kolbrink terwijl het Rotterdamse innovatiecentrum VONK volop in opbouw is. Na een traineeship van 2 jaar startte Mijke begin 2022 als ecosysteem manager van VONK. Het grootstedelijke karakter van Rotterdam trekt haar. Ze wil bouwen aan de stad: en VONK geeft haar die kans. Enthousiast vertelt Mijke dat de Gemeente Rotterdam bewust kiest voor een innovatiecentrum, dat focust op het publieke belang. ‘VONK is bedoeld om de stad plek te geven om samen nieuwe technologieën te ontdekken, bedenken en ontwerpen​. Technologie, waarmee we Rotterdam als stad beter, duurzamer en mooier maken. We willen het innovatienetwerk Rotterdam bij elkaar brengen. Een plek voor overheden, kennisinstituten, de publieke sector en voor (start-up) dienstverleners, die zich richten op het publieke belang.’

Young STT-lid Mijke Kolbrink, ecosysteem manager bij technologie-innovatiecentrum VONK, Rotterdam

Make it Happen

Op de vraag hoe ze dat wil gaan doen, blijkt meteen het ondernemende stadskarakter. Make it Happen: het Rotterdamse stadsmotto. Mijke: ‘Zo snel als innovatie gaat, zo dynamisch is ook onze agenda. Bij VONK kiezen we niet per sé voor de gevestigde thema’s of vraagstukken, die toch al hoog op de agenda staan. Maar juist ook andere of opkomende transformatiethema’s, die de stad van de toekomst raken ... Actuele thema’s zijn bijvoorbeeld de relatie tussen technologie en duurzaamheid, circulariteit, openbaar bestuur & participatie en diversiteit & inclusie. Technologieën steken als ‘een satéprikker’ door deze thema’s heen. Denk bij nieuwe technologie bijvoorbeeld aan immersive technologies zoals VR of mixed reality, big data, AI, blockchain, Internet of Things of de Metaverse. Hoe vind je de weg als je wilt bijdragen aan nieuwe manieren van werken voor de stad? Je kunt ons zien als een Innovatie VVV. Er is behoefte aan een plek, die de creativiteit en verbeeldingskracht in de stad samenbrengt, ruimte biedt om samen te werken aan ideeën en om (co-creatief) verbindingen te leggen.’

Technologie om te praten over technologie

Innovatie is kansen zien, maar ook uitdagen, durven ‘provoceren’ en met nieuwe technologie(concepten) durven prikkelen en patronen doorbreken. Technologie biedt mogelijkheden om deze interactie te faciliteren. Over de inzet van technologie heeft VONK goed nagedacht. ‘Wij creëren onder meer een Datalab, een mixed reality room, een ideation room en een interactieve ruimte voor onder meer workshops. 

Het Datalab biedt de Gemeente bijvoorbeeld een ‘sandbox omgeving’ om te experimenteren met nieuwe programma’s of systemen. Op het eigen netwerk of langs de gebaande paden kan minder makkelijk of minder snel. Bij innovatie gaat het om snelheid brengen in de structuur van de organisatie. Ook de digital twin is een sprekend voorbeeld, waarvoor Rotterdam op dit moment een grote aanbesteding heeft lopen. De data zou ik graag in VONK willen laten zien. Een 3D-versie van de digitale stad, waarin mensen echt kunnen ervaren wat een digital twin precies is en kan betekenen voor de stad.’

'Noem het inspiratie. Noem het kortsluiting. Wij noemen het VONK.' Voor innovatoren en vooroplopers in het hart van Rotterdam.' — Coming soon: www.vonkrotterdam.nl

Passie voor technologie overbrengen. Food for thought: waar kun je aan denken en welke rol kun je spelen in het aanjagen hiervan?

In Young STT bijeenkomsten zijn het regelmatig terugkerende onderwerpen: tech-based ondernemerschap, dialoog over maatschappelijke effecten van technologie in de toekomst en ecosysteemontwikkeling. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuw en breder publiek hierbij betrekken. Ideeën om het Rotterdamse innovatiecentrum in te vullen zijn er al. Mijke noemt een aantal voorbeelden. En zoals het in een innovatief netwerk moet gaan: het draait juist ook om co-creatie en samen nieuwe ideeën en mogelijkheden verkennen.

  • Thema's, met een regelmatig wisselende agenda. 
  • Zelf kiest VONK elke drie maanden een ander onderwerp of publiek thema.
  • Exposities programmeren, die thema’s verbeelden, mensen de eigen creativiteit laten aanspreken en technologie laten beleven. Expo's die je bewust maken van thema’s en waar het in de stad dan precies om gaat.
  • Ecosysteemontwikkeling: door events, die het netwerk bij elkaar brengen. Zélf organiseren of als plek voor het netwerk om dat initiatief te nemen.
  • Ecosysteem vraagbaak: verbindingen helpen leggen en mensen aan elkaar helpen koppelen bij innovatievragen.
  • Een platform faciliteren, ook digitaal.
'Bij innovatie gaat het om snelheid brengen in de structuur van de organisatie.' — Mijke Kolbrink

Young STT verwachtingen: 'Het gaat om win-win.'

Als Young STT professionals iets met elkaar delen, dan zijn het de begrippen toekomst, technologie en maatschappij. Mijke is benieuwd naar de kennismaking met Young STT en neemt deel aan het eerstvolgende Young STT event eind september. En toch nog even over de vonk overbrengen, zegt Mijke: ‘Interessant vind ik zowel uitbreiding van het netwerk als het delen van kennis, zoals lessen en ervaringen uit de praktijk. Maar ook vragen als: welke veranderingen merken jullie op in jullie omgeving en hoe ga je daarmee om? Welke invloed heeft dit op het publieke belang? Dat zijn relevantie discussies, waarin we elkaar kunnen helpen. Ik ben ook benieuwd naar ervaringen met technologieën als AI en robotics of de inzet van drones en sensoren. Ook de privacy en ethische kwesties, die daarin een rol spelen. En zelf wil ik mijn kennis ook graag delen. Het gaat om win-win.'

Co-creatie

Het kan bijna niet uitblijven. Voor (Young) STT voelen we de technologie & innovatie spark opborrelen om samen een event te organiseren. Mijke staat ervoor open om dit in co-creatie in de komende tijd op te pakken.