Replay STT Q&A met Diederik Samsom, Europese Commissie. The European Green Deal: integrale Europese groeistrategie

Hoe gaan we om met de klimaaturgentie en -verandering in Europa? In onze jaarlijkse STT Q&A ging directeur Rudy van Belkom in gesprek met Diederik Samsom van de Europese Commissie. Het Europese antwoord is the European Green Deal. Diederik Samsom beantwoordde Q&A vragen, die een grote rol spelen in ons netwerk. Hij maakte de winst duidelijk van één Europese aanpak én gezamenlijke commitment. Met 70 livestream viewers: een spot-on thema.

Datum 14 juni 2022
Auteur STT

Eerste integrale Europese groeistrategie

Wat is er nodig om ons ecosysteem in de toekomst leefbaar te houden? The commitment van de EU-lidstaten is ambitieus: Europa doorontwikkelen tot het eerste klimaatneutrale continent in 2050. Groot winstpunt is volgens Diederik Samsom dat de European Green Deal het eerste integrale plan is, dat niet alleen kijkt naar bijvoorbeeld transport, energie of klimaat afzonderlijk. Het is één samenhangende (economische) strategie. De European Green Deal betrekt zowel klimaat, biodiversiteit, energie als circulariteit. En sluit aan op o.a. schone energie, schoon water en schone lucht, energie-efficiënte gebouwen, schone technologische innovaties en veerkrachtige industrie. De noodzaak maakt hij helder. Maar blijkt eens te meer in deze corona-herstelperiode, en alles wat de schrijnende situatie oproept rond Rusland en de Oekraïne.

  Q&A Vragen en Replay

  À la Collegetour hoor je wat deze Europese benadering betekent: voor ons in Nederland, als EU-lidstaat en als ambitieuze professionals, die willen bijdragen aan de groene transitie. Met ons raakvlak naar toekomst, technologie en maatschappelijke impact: 

  Diederik Samsom gaat onder meer in op de rol die ingenieurs kunnen spelen. Ook toenemende verstedelijking en verduurzaming van(uit) steden komen aan bod. Voortrekkerskansen voor steden, ziet Diederik Samsom. En een cruciale vraag: hoe verbinden we de digitale en groene transitie? We zoomen ook in op procesniveau: over het aanjagen van de groene innovatie en succesvol opschalen van pilots. Interessant is hoe de EU cultuur(omslag) benadert in dit proces. In alle huidige uitdagingen is de sociale opgave misschien wel de grootste, blijkt uit deze Q&A. En lest best voor toekomstdenkers: in een toepasselijke slotvraag hoor je hoe de Europese Commissie omgaat met toekomstscenario's in de European Green Deal. 

   Dank voor de relevante Q&A Vragen

   • Tim Kies (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
   • Luc Baardman (Capgemini)
   • Miguel Delcour (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs)
   • Robin Bergman (Stichting Toekomstbeeld der Techniek)
   • Roxane Daniels (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
   • Eric Mink (Ministerie van IenW)
   • Patrick van der Duin (Foresight and Innovation Management en oud-directeur STT)

   Suggesties en volgend Q&A thema

   Heb je suggesties of feedback voor ons naar aanleiding van deze Q&A? Of wil je een idee met ons delen voor een volgend thema of volgende gastspreker? Laat het ons weten via info@stt.nl.

   STT start een nieuwe toekomststudie, met thema mens, natuur en technologie. Wil je van deze en andere toekomstonderzoeken op de hoogte blijven? Dat kan door je aan te melden voor onze nieuwsbrief (onderaan op onze homepage www.stt.nl).