Ethisch ontwerpspel van STT wint plek in de Top 5 van Smart City Tools

Digitalisering en technologie veranderen onze steden radicaal. Mobiliteit, inrichting, bestuur, leefbaarheid en circulariteit. Maar ook het borgen van onze democratische waarden staat anno 2022 steeds hoger op de agenda. Steden hebben er grote behoefte aan om vooruit te kijken naar de toekomst. En dat kan. Zo ontwikkelde City Deal Een Slimme Stad de 'Toolbox Slimme Stad'. In de Top 5 staat: Het Ethisch Ontwerpspel.

Datum 11 januari 2022
Auteur STT

Stedelijke technologie, verantwoord smart

Valt of staat de stad in de toekomst met intelligente sensoren, slimme meters, massasurveillance en big data? Steden, gemeenten, provincies en betrokken organisaties zijn zich er steeds meer van bewust: technologie gaat veel verder dan succesvol adopteren van AI-innovaties. Digitalisering roept ook ethische vragen en verplichtingen op. Denk aan begrippen als toegankelijkheid, privacy, gedragsbeïnvloeding en dataveiligheid en -eigenaarschap. 

In de Toolbox Slimme Stad vind je ook een rubriek #smartethics, met daarin het Ethisch Ontwerpspel. Rudy van Belkom ontwikkelde dit spel als één van de uitkomsten van zijn onderzoek naar de Toekomst van AI, samen met de Hogeschool Utrecht en de NEN. 

  Het ontwerpspel: ontdek smartethics in de stedelijke omgeving

  De Zelfrijdende auto. Robotrechter. Slimme deurbel of intelligente stemhulp. Het Ethisch Ontwerpspel is bedoeld voor beleidsmakers, ontwikkelaars, beslissers en andere stakeholders om op een toekomstgerichte manier verder te komen met:

  • Hoe ontwerpen organisaties verantwoorde AI-toepassingen? 
  • Wat zijn ethisch verantwoorde oplossingen, en welke vraagstukken spelen een rol? 
  • Hoe zien de ideale ontwerpprincipes eruit?
  • Hoe neem je vanaf het begin de Europese AI-richtlijnen mee in AI-systemen?

  Om je een idee te geven: in het spel worden de spelers benaderd door startup de ‘Ethics Inc.’ en gevraagd om een betrouwbare AI-toepassing te ontwikkelen. De spelers formeren een denktank om de startup te adviseren over hoe zij deze toepassing het best kunnen ontwerpen. Het spel helpt je stapsgewijs naar consensus toe te werken. Concrete output: met dit spel leer je samen de vertaalslag maken van abstracte waarden naar specifieke gebruikerscontext. 

  Het ontwerpspel is gebaseerd op de EU Ethics Guidelines For Trustworthy AI.

  Impact van het Ethisch Ontwerpspel

  • Bewustmaken van de ethische kant van technologie.
  • Meer inzicht ontwikkelen in de verschillende stakeholdersperspectieven.
  • Verantwoord ontwerp van AI-toepassingen.
  • Oplossingen, gericht op de eigen gebuikerscontext.
  • Een meer constructief gesprek faciliteren over AI en ethiek.

  Meer informatie

  Het Ethisch Ontwerpspel, voorzien van spelinstructie en printables, vind je hier. Voor informatie over het onderzoek van Rudy van Belkom: De Toekomst van AI | Stichting Toekomstbeeld der Techniek (stt.nl). Kijk voor stedelijke tools ook eens op www.toolboxslimmestad.nl. Of neem contact met ons op via info@stt.nl. Ook als je een fysiek ontwerpspel wilt bestellen.