'De toekomst naderbij.' STT verzorgt cursus toekomstonderzoek aan de Rotterdamse Erasmus Academie

Klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, opkomend populisme, het mogelijk effect van robotisering op arbeid; de toekomst lijkt onzekerder dan ooit. Was voorheen onze samenleving gestructureerd en daarmee voorspelbaar, tegenwoordig worden we regelmatig overvallen door ‘nieuwe’ ontwikkelingen, die ons toekomstperspectief soms danig omver kunnen schoppen of weer compleet nieuwe kansen bieden. De paradox is dat juist dit verminderde zicht op dat wat eventueel komen gaat, het nut en de noodzaak om naar de toekomst te kijken juist verhoogt. Onzekerheid is ook goed voor de nieuwsgierigheid!

Datum 13 september 2021
Auteur STT

De wondere wereld van toekomstonderzoek

Wie denkt dat het kennen van de toekomst alleen is weggelegd voor trendwatchers, futurologen en waarzeggers op de kermis heeft het mis. Ieder mens beschikt over de gave om zich te verdiepen in de toekomst en op zoek te gaan naar welke ontwikkelingen onze toekomst zullen gaan vormgeven. Veel bedrijven en overheden gaan bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen te rade bij serieuze toekomststudies waarin vaak meerdere toekomsten worden geschetst op basis van gedegen onderzoek, zoals het interviewen van experts en het doen van literatuuronderzoek. Toekomstonderzoek (in Engels: foresight) is sinds de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een serieuze wetenschappelijke discipline, die tot meerdere inzichten heeft geleid wat betreft methodiekontwikkeling, de toepassing van methoden in praktijk, de rol van experts en taxonomieën van toekomststudies.

Toch is bij het grote publiek het vak toekomstonderzoek nog betrekkelijk onbekend, ook al is het vrijwel onmogelijk om (alledaagse) beslissingen te nemen zonder rekenschap te geven van wat de toekomst ons brengt. In deze cursus/masterclass willen wij de deelnemers in zes bijeenkomsten inwijden in de wondere wereld van toekomstonderzoek door ze zowel de methodologische kant (wat is de toekomst?), de organisatorische kant (wie kijkt naar de toekomst?), als de praktische kant (hoe kijk je naar de toekomst?) te laten zien.

Opbouw van de cursus

Deze cursus bestaat uit 6 colleges:

 • College 1 - Inleiding op de toekomst: Wat is toekomstonderzoek? Waarom is kijken naar de toekomst belangrijk?
 • College 2 - Kennis van de toekomst: Kunnen we eigenlijk wel naar de toekomst kijken? Levert dat waardevolle kennis op?
 • College 3 - Methoden voor de toekomst: Hoe kun je naar de toekomst kijken? Welke methoden zijn er beschikbaar?
 • College 4 - De praktijken van de toekomst: Hoe vindt het onderzoeken van de toekomst daadwerkelijk plaats door organisaties? Waarom kijken organisaties naar de toekomst?
 • College 5 - Toekomst en technologie: Hoe beïnvloeden technologische ontwikkelingen onze toekomst? Hoe ontwikkelen technologieën zich?
 • College 6 - De toekomstonderzoeker: Hoe ziet het werk van een toekomstonderzoeker eruit? Welke stappen en keuzes worden er in het proces gemaakt?

Resultaten van de cursus

 • Kennis over wat toekomstonderzoek is
 • Waarom toekomstonderzoek nuttig en noodzakelijk is
 • Overzicht van methoden en technieken
 • Inzicht in hoe organisaties naar de toekomst kijken
 • Relatie toekomst en technologie
 • Competenties van een toekomstonderzoeker

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden, vind je op de website van de Erasmus Academie: Cursus De toekomst naderbij (2113FD) | Erasmus University Rotterdam (eur.nl)

Heb je vragen over deze cursus of het programma, aarzel niet en neem contact op met de Erasmus Academie via cursussen@erasmusacademie.nl. Of mail ons via info@stt.nl.