Young STT gaat ondernemen

Op woensdag 26 februari 2020 vond de kick-off plaats van de YoungEntrepreneurship-track van STT. De komende maanden gaan 5 Young STT’ers werken aan een business case, met coaching van dr. Dap Hartmann, universitair hoofddocent Innovatie en Entrepreneurship aan de TU Delft.

STT wil met dit initiatief laten zien dat de toekomst niet alleen verkend kan worden maar dat de toekomst ook gerealiseerd kan worden. Een ondernemende houding is hierbij essentieel. En in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, is deze houding niet aangeboren maar kan die ontwikkeld worden. Het ondernemerschaps-onderwijs is zeer populair onder studenten van de TU Delft (en ook op andere universiteiten) en vele afgestudeerden kiezen ervoor om een eigen bedrijf op te zetten.

De Young STT’ers zullen kennismaken met de belangrijkste principes van ondernemerschap zoals het onderscheid tussen een uitvinding en een innovatie, de rol van creativiteit in ondernemerschap en wat patenten zijn.

De Young STT’ers gaan deze principes gezamenlijk toepassen door te onderzoeken hoe van een patent van de TU Delft heuse ‘business’ zou kunnen worden gemaakt. Het gaat daarbij om hoe met behulp van de functionaliteiten van het patent de volgende vraag kan worden beantwoord: “We know how to…”.

De Young STT’ers komen van vijf verschillende organisaties: de Belastingdienst, Shell, Tiled Media, NWO en FME. Verschillende achtergronden, zowel wat betreft organisatie als inhoudelijke kennis, zijn een belangrijke voorwaarde voor ‘goed ondernemerschap’ en dragen bij aan de kwaliteit van het leerproces van de Young STT’ers. Het doel is om tijdens de laatste bijeenkomst in 2020 van YoungSTT de uitkomsten van het ‘entrepreneurial process’ te presenteren en ook de leerpunten te delen met andere Young STT’ers.