62 Vernieuwing in productontwikkeling

Strategie voor de toekomst

Voor de Nederlandse economie is een competitieve maakindustrie van groot belang. Competitief blijven in deze sector vraagt een grote inspanning als gevolg van de snel veranderende omstandigheden, waaronder bedrijven hun producten moeten ontwikkelen. Bedrijven die te midden van deze belangen en dit geweld kunnen excelleren gaan een gouden toekomst tegemoet.