Toekomstscenario's voor ons onderwijs

"Naar Nieuwe Comfortzones"

i.s.m. Hans Stavleu, Curiozy In opdracht van de Onderwijsraad