Schone kansen

i.s.m. J. van Goor

Datum 1 januari 1994
Toekomstonderzoeker ir. E.W.L. van Engelen

Dit boek is het resultaat van een studie die de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) wijdde aan de aspecten van milieuzorg in het bedrijfsleven.
Milieuzorg is in de loop van de tijd uitgebreid van een probleemgerichte ‘end-of-the-pipe’ aanpak via preventieve oorzaakgerichte maatregelen naar allesomvattende maatregelen zoals ketenbeheer en milieuvriendelijk ontwerpen. Milieuzorg in die vorm laat zich niet uitsluitend vatten in formele milieuzorgsystemen: de zorg voor het milieu wordt een zaak voor iedereen.

Het mag bekend worden verondersteld dat middelgrote en kleine bedrijven moeite hebben met de systematische aanpak van milieuzorg. In tegenstelling tot grotere bedrijven hebben zij daarvoor de middelen en de organisatie niet. Ook voor de overheid is dit een probleem; voor deze onderling zo verschillende bedrijven is geen eenduidige oplossing te vinden en de aanpak van het grootbedrijf blijkt niet zonder meer overdraagbaar.

Voor deze studie ging STT op bezoek bij twintig bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. De uitkomst mag verrassend worden genoemd.

Bedrijven met een actief milieubeleid blijken niet alleen een aanzienlijke vermindering van milieubelasting te bewerkstelligen, maar zij blijken ook zakelijke successen te behalen. Daarbij laten zij zich niet alleen leiden door wat de wet ze voorschrijft, maar ook door de mogelijkheden die de markt en de technologie hen bieden.
Proactieve bedrijven zijn bereid om nog een stap verder te gaan en het initiatief in eigen handen te nemen om zo een voorsprong op de bouwen en te behouden.

Het boek biedt een combinatie van theorie en praktijk, waarmee wordt beoogd de geïnteresseerde lezer op een begrijpelijke en onderhoudende manier in snel tempo op de hoogte te brengen van een groot aantal relevante onderwerpen over het invoeren van milieubeleid in de organisatie. Daarnaast hoopt STT met deze publicatie een aantal drempels en vooroordelen over preventie en milieuzorg te kunnen wegnemen.

De doelgroep wordt gevormd door ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, vertegenwoordigers van middelgrote en grote ondernemingen die nog aan het begin van de invoering van milieubeleid staan, en vertegenwoordigers van brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen, overheid en adviesbureaus.

STT kreeg bij deze studie de medewerking van een groot aantal deskundigen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, het onderzoek en de overheid.

Omslag van de publicatie

-