Kunst en Techniek

Op welke wijze kunnen kunst en technologie ook in de toekomst op zinvolle wijze met elkaar worden verknoopt.

Welke nieuwe interactievormen tussen kunst en techniek zien we voor ons? En wat is de relevantie van deze nieuwe combinaties? Moet de meerwaarde worden gezocht in betere kunst en mooiere techniek? Of leidt het op innovatieve manieren ‘bij elkaar denken’ van kunst en techniek misschien wel tot wezenlijk nieuwe inzichten? Tot oplossingsrichtingen voor de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst?