52 Inspelen op complexititeit

Mens, techniek, informatie en organisatie

De toename van complexiteit betekent grote risico’s en kostenstijging voor bedrijfsleven en overheid. Meer dan vroeger zijn een goed inzicht in complexiteit en aandacht voor het voorkomen, reduceren en beheersen van complexiteit van belang.