Lang Leve Leren (delphistudie)

Hoe beïnvloedt educatieve technologie, of EduTech, de manier waarop we leren? STT vroeg aan 66 topbestuurders en managers uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en het ‘maatschappelijk middenveld’ welke toekomstverwachtingen ze hebben over EduTech.

Datum 13 december 1917
Toekomstonderzoeker Dhoya Snijders

Aanleiding

Gaat technologie ervoor zorgen dat we scholen kunnen opheffen? Zal technologie leraren vervangen? En zorgt technologie ervoor dat leren in de toekomst volledig gepersonaliseerd is? 

Chatbots, chips en robots staan in de virtuele rij om ons te helpen om op andere manieren te leren dan voorheen. Gefaciliteerd door nieuwe technologie kunnen we leren wat we willen, waar we willen en wanneer we dat maar willen. Wat informatie betreft ligt de wereld aan onze voeten. We hebben toegang tot zettabytes aan data en zijn in een handomdraai virtueel verbonden met elkaar. Terwijl technologie de wereld om ons heen rap verandert, wordt al gevreesd dat slimme systemen menselijke intelligentie zullen voorbijstreven. Daarom is het niet alleen de vraag hoe technologie het leerproces de komende jaren verandert, maar ook wat de rol van leren in de nieuwe kennissamenleving zal zijn. 

Elke leraar die vervangen kan worden door een computer, verdient dat — David Thornburg

Als we een toekomst tegemoet gaan waarin EduTech, of onderwijs-technologie, een steeds prominentere rol speelt in de manier waarop we leren, is het belangrijk om een breed opgezette discussie over dit onderwerp aan te gaan. Het onderwijsveld zal steeds meer moeten samenwerken en afstemmen met technologiebedrijven om te bepalen welke EduTech geschikt is en hoe content wordt ontwikkeld. Het bedrijfsleven zal – vooral als een visie op een leven lang leren concreet wordt – een maatschappelijke discussie over haar rol in de lerende samenleving moeten aangaan. De overheid zal moeten nadenken over nieuwe regulering en richtlijnen op het gebied van technologie en leren. En wetenschappers hebben de belangrijke taak om zowel bij te dragen aan deze ontwikkelingen als erop te reflecteren.

Om die reden zijn in dit onderzoek niet alleen experts uit het onderwijsveld bevraagd, maar hebben we ons ook gericht op bestuurders van meer dan 50 organisaties van de overheid, wetenschappen, technologiebedrijven en maatschappelijke organisaties. We vroegen hen hoe zij denken over de toekomst van leren, waar ze enthousiast over zijn, en waar ze zich zorgen over maken. Net als in vorige studies van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) – zoals de Nationale Toekomstmonitor, 2016 – vroegen we de respondenten naar hun verwachtingen op het gebied van technologische ontwikkelingen, maar ook naar de sociale gevolgen en wenselijkheid van deze verwachtingen.

Lang Leve Leren - Delphistudie