Fraude en ICT

Quickscan als snelle voorverkenning met als doel een globaal overzicht te krijgen van fraude en fraudebeheersing, en de huidige en toekomstige rol van ICT hierin.

Welke vormen van fraude zijn in opmars? Wat is de rol die ICT speelt in fraude? Welke technologische ontwikkelingen kunnen gebruikt worden bij het voorkomen en opsporen van fraude, en welke stappen zouden nu al gezet moeten worden om de fraudeurs van morgen voor te zijn. Een vooruitblik helpt om de discussie over het te volgen pad op gang te brengen.