39 De kwetsbaarheid van de stad

verstoringen in water, gas, elektriciteit en telefonie