39 De kwetsbaarheid van de stad

Over de sterke afhankelijkheden van technische voorzieningen en diensten in water, gas, elektriciteit en telefonie