Young STT laat de stem van jongeren horen in de Raad voor de Toekomst

Joost Mollen (Young STT) heeft zitting in de Raad voor de Toekomst van de SER: een adviesraad die het kabinet en het Nationaal Groeifonds adviseert over de belangen van jongeren bij bestedingen uit het Fonds. Hij nam dit jaar het stokje over van STT-onderzoeker Anna-Carolina Zuiderduin. In een dubbelinterview spreken we over de rol van STT binnen deze raad.

Datum 15 december 2023
Auteur STT

Wat is de Raad voor de Toekomst?

Joost: de Raad voor de Toekomst adviseert het kabinet en het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds investeert in kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie. Hiervoor is door het kabinet €20 miljard beschikbaar gesteld. De Raad voor de Toekomst bestaat sinds juni 2022 en adviseert over de manier waarop rekening wordt gehouden met de belangen van jongeren en toekomstige generaties bij bestedingen van het fonds.

Wie zitten er in de Raad?

Anna-Carolina: de Raad voor de Toekomst bestaat uit ongeveer 12 leden met een leeftijd tot 35 jaar oud. Die vertegenwoordigen verschillende organen: denk aan o.a. het SER Jongerenplatform, het Interstedelijk Studenten Overleg, de Nationale Jeugdraad en de Jonge Klimaatbeweging. En natuurlijk de jongerentak van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Young STT!

Waarom doet STT mee aan de Raad voor de Toekomst?

Anna-Carolina: STT is aangesloten met het idee: dit is een raad voor de toekomst, en wij zijn een stichting die nadenkt over en onderzoek doet naar de toekomst. Onze uitgangspunten komen overeen. In die zin is onze rol in de raad ook wat anders dan de andere aangesloten organen. Wij zijn geen belangenbehartigingsclub, wij nemen niet per se een standpunt in over hoe de toekomst eruit moet komen te zien. Onze bijdrage ligt vooral in de kennis die we kunnen bieden over toekomstonderzoek: hoe stel je zo’n langetermijnvisie op? Waar denk je aan, waar moet je aan voldoen, wie betrek je?

Waar hebben jullie je het afgelopen jaar mee beziggehouden?

Anna-Carolina: we hielden ons vooral bezig met het maken van een kader om de projecten te testen die het Nationaal Groeifonds goedkeurt. We hebben aandacht gevraagd voor de sociale en ecologische effecten van investeringen, en het belang om dit op een goede manier te borgen in het beoordelingskader van het Nationaal Groeifonds. Economische groei moet niet centraal staan bij investeringsbeslissingen op de lange termijn, maar brede welvaart. Het welzijn van mensen, de planeet en de economie moeten aan elkaar gelijk gesteld worden. We hebben het advies 'Duurzaam durven denken' genoemd.

Joost Mollen, promovendus bij de TU Delft en de Provincie Zuid-Holland en lid van Young STT.

Jij hebt vorig jaar in de raad gezeten en het stokje overgedragen aan Joost, die is aangesloten bij Young STT. Hoe ben jij bij Young STT terecht gekomen?

Joost: Ik hield de toekomstverkenningen van STT al langer in de gaten. Young STT leek mij een waardevol netwerk om in contact te komen met andere jong professionals die mijn affiniteit voor technologie en de toekomst delen. Ik werk als promovendus bij de TU Delft en de Provincie Zuid-Holland. In mijn onderzoek hou ik mij bezig met hoe we ethisch en verantwoord kunnen experimenteren met nieuwe technologieën. Daar zit een sterke toekomstcomponent aan. Innovatieve pilot projecten met technologieën die nu nog in een relatief prille fase zijn, zoals de zelfrijdende auto, misdaadvoorspellende software en andere toepassingen met kunstmatige intelligentie, zijn in feite experimenten die onze de toekomst zullen vormgeven.

Anna-Carolina was op zoek naar een opvolger bij de Raad voor de Toekomst, en jij dacht, dat is iets voor mij.

Joost: ik dacht toen vooral, ik wil hier meer over horen! Nadat Anna-Carolina mij meer over de Raad en het Groeifonds had verteld, leek het mij een interessante kans om meer te leren over investeringstrajecten van de overheid. Maar vooral een heel belangrijk thema om over mee te kunnen praten. Ik ben dankbaar dat ik in de Raad als belanghebbende van de toekomst kan plaatsnemen en zo mijn stem kan laten horen.

Je hebt nu je eerste twee vergaderingen bijgewoond. Hoe ging dat?

Joost: Goed! Omdat de volgende indieningsronde pas in het najaar van 2024 is, werd in de vergaderingen die ik tot nu toe heb bijgewoond vooral gepraat over hoe vorige aanbestedingen zijn verlopen en welke lessen we kunnen meenemen naar de toekomst. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van de Generatietoets binnen het Nationaal Groeifonds besproken. Dit is een toets waarmee bedrijven en organisatie die aanvragen indienen, kunnen nadenken over de impact die hun innovatie heeft op verschillende leeftijdsgroepen. Ook hebben we de recente politieke ontwikkelingen besproken, zoals het gebruik van geld uit het Nationaal Groeifonds door de Tweede Kamer om een accijnsverhoging op brandstofprijzen te voorkomen. Dat vinden we natuurlijk erg jammer, omdat die middelen heel hard nodig zijn om een duurzame en brede welvaart te kunnen realiseren voor toekomstige generaties.

Lees meer over de Raad voor de Toekomst op de website van de SER

Anna-Carolina Zuiderduin tijdens de presentatie van haar onderzoek Toekomst van globalisering. Ze doet nu onderzoek naar de Toekomst van arbeid.