‘Think entrepreneurial.’ Drie pinpoints uit de STT Entrepreneurship Track

In de Young STT Entrepreneurship Track komen toekomst, technologie en impact samen in één cruciale vraag: ‘How to turn technology into business?’ Wakker je ondernemerskracht aan met deze highlights uit een geslaagde 2022 kick-off. De Entrepreneurship Track wordt gegeven door Dap Hartmann van het TU Delft Centre for Entrepreneurship.

Datum 28 april 2022
Auteur STT

De context: technology based entrepreneurship

'Technologie alléén heeft geen waarde. Het draait om de koppeling met ondernemerschap en ecosystemen.'  Niet mis te verstaan. Deze kernboodschap uit onze Q&A met Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap (Prinsjesdag 2021). 

Een ondernemende houding is cruciaal: voor het vermarkten van technologie, opstarten van nieuwe business en ambities voor een gewenste, betere toekomst. Naast het ontwikkelen van toekomstvisie draait het bij STT-deelnemers dus om (meer) entrepreneurial worden:

1. Innovatieteam of persoonlijke competenties. 'Heb je de juiste skills in huis?'

Commercialiseren van technologie hangt van veel meer af dan puur technologische of engineering kennis. In technisch onderwijs is er toenemende aandacht voor transferrable skills, vertelt Dap Hartmann. Advies uit de track: wees je bewust van het toenemende belang van social en soft skills, naast disciplinespecifieke kennis en vaardigheden. Zoals:

 • samenwerken
 • communicatie
 • kritisch denken
 • ondernemend denken
 • probleemoplossend vermogen
 • leiderschap
 • project management
Toekomstontwikkeling en handelingsperspectief. Innoveren staat in een maatschappelijke context. — Entrepreneurship Track 2022

2. 'A solution looking for a problem?'

Wat is de essentie van een innovatie? Een vraag, die zich uitstekend leent voor teamdiscussie. Vanuit welk perspectief kijk je? In deze track leer je: 'Niet de technologie vormt de kern van een innovatie. Leidend is ‘het probleem’ en daarop past een oplossing. Denk bij innovatie altijd in maatschappelijke context.' Denk even terug aan de gloeilamp van Edison. Prachtige uitvinding, maar op zichzelf nog geen succesvol product. Er is wel een elektriciteitsnet nodig. Met andere woorden, innoveren gaat om een totaaloplossing, ook om de effecten, de context en de praktische toepasbaarheid. Anno 2022 is innovatie niet lineair, maar veel meer een iteratief proces: van technologie, ontwerp, gekoppeld aan een behoefte in de samenleving. 

Vijf kernvragen

 1. What problem does the technology solve?
 2. Who has this problem?
 3. How big is their pain?
 4. How much is pain relief worth to them?
 5. What other choices do they have?

  3. 'Technology = We know how to ...'

  Zodra je laat zien dat er markt is voor jouw innovatie zijn copycats en concurrentie er in de regel snel bij. Verstandig dus om een innovatie goed te beschermen. Claimen met een patent doe je door definiëren van: ‘We know how to …’ Kom tot de kern van een technologie. Zo luidt het patent op lasertechnologie: ‘We know how to create coherent mono-chromatic light.’ Bedenk vervolgens hoeveel lasertoepassingen er inmiddels zijn. Dat zijn er véél meer dan je denkt. Van de muis van je laptop tot schoonheidsbehandelingen. Van oogoperatie tot scanners of pointers. Ja, de college track activeert: bedenk zelf een nieuwe toepassing. 

  Dit vergelijkende voorbeeld laat zien hoe systematisch je dit kunt aanpakken:

  • Neem een technologie met als functie (verbeterde) veiligheid en stabilisatie. 
  • Welke toepassingen zijn denkbaar? Van het voorkomen van zeeziekte op een veerboot of van water dat steeds over de rand van het zwembad klotst tot een scheepshut zonder deinen. En van een veilige overstap tussen platforms op zee tot een veiliger helideck.
  • Zo kun je een reeks sectoren langsgaan en mogelijke nieuwe toepassingen inventariseren.
  • Om vervolgens na te gaan: welke mogelijkheden hebben het meeste potentieel en lijken commercieel het meest interessant? Hieruit volgt een kernselectie.

   Turning technology into business

   Om je een beeld te geven, zijn dit de thema's uit de Entrepreneurship Track: 

   • Inventie, Innovatie en Entrepreneurship
   • Creativiteit
   • Intellectueel Eigendom en Patenten
   • Cases in Entrepreneurship
   • Business Modellen. Prijsstrategieën en Marketing 
   • Corporate Entrepreneurship

   Wordt vervolgd!