STT maakt thema Technologiemonitor van 2022 bekend: Steden in de Toekomst

De Technologiemonitor is opgezet als een dashboard, waarmee het perspectief van doorbraaktechnologieën verkend en gemonitord kan worden. De Technologiemonitor van 2021 richtte zich op het potentieel van groene waterstof en slimme daken op de duurzaamheidsagenda. Ook de Technologiemonitor van 2022 concentreert zich op technologie in een bredere, maatschappelijke context.

Datum 28 februari 2022
Auteur STT

Technologieontwikkeling in de stedelijke omgeving

De voorgaande Technologie Monitoren focusten op blockchain, 3D printen, autonome voertuigen, ‘augmented reality’, quantumtechnologie, ‘groene waterstof’ en ‘smart roofs’. Voor 2022 kiest STT voor een studie naar technologische ontwikkeling in steden:

Circulariteit, klimaatneutrale steden, de digitale stad. Momenteel wonen er ongeveer 7,8 miljard mensen op aarde, waarvan ongeveer 55% in steden. De verwachting is dat de wereldbevolking zal groeien tot 9,7 miljard mensen in 2050. Het percentage van de bevolking dat in steden woont, zal naar verwachting toenemen tot 68% in 2050. Hoewel de cijfers uiteenlopen, is de trend dat het percentage dat in steden woont aanzienlijk stijgt. Deze groei is natuurlijk niet zonder gevolgen. De grote vraag zal zijn hoe steden deze groei zullen opvangen en welke betekenis deze groei heeft voor de richting en het tempo van de noodzakelijke transities op het gebied van energie, voeding, klimaat en circulariteit. Een interessante vraag is ook hoe en in welke mate technologie deze veranderingen kan accommoderen. En welke rol kunnen steden zelf spelen in technologieontwikkeling? Hoe kan een stad zich zodanig ontwikkelen dat deze uitstijgt boven het ‘smart-city’-concept? Een meer dan relevant thema voor de toekomst. 

Stedelijke toekomst. Klankbordgroep is gestart

Op 18 februari organiseerden STT en de TU Delft de kick-off bijeenkomst voor Steden in de Toekomst. Voor deze verkenning is de klankbordgroep inmiddels geformeerd. Naast de TU Delft en STT zijn hierin vanuit ons STT-netwerk betrokken: de Gemeente Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Capgemini.

Technologiemonitor 2021: Hydrogen green energy and Smart Roofs

Voor Technologiemonitor van 2021 kijk je hier: Technology Monitor 2021 Hydrogen green energy and Smart roofs | Stichting Toekomstbeeld der Techniek (stt.nl)

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op via info@stt.nl.