ANALYSE - Resultaten Technologie Kieswijzer 2023: mening van burger en politiek loopt uiteen

In hoeverre komen de uitkomsten van de Technologie Kieswijzer – de stem van de burger – overeen met de standpunten van politieke partijen? Rudy van Belkom maakte een gap-analyse van de prominentste thema’s voor iBestuur.

Datum 29 januari 2024
Auteur STT

Op de thema’s digitalisering, digitale inclusie, desinformatie, technologie en onderwijs en het stemproces lopen de meningen van burger en politiek uiteen. Zo ziet de burger graag een minister voor Digitale Zaken en is de politiek daarover terughoudend. Ook zien burgers graag onderwijs in digitaal burgerschap en een harde aanpak van desinformatie. Burgers staan meer open voor online stemmen dan de politiek. Over het gebruik van technologie in het onderwijs zijn de meningen verdeeld: politieke partijen zijn hier kritischer dan de burger.

Burgers en politieke partijen zijn het erover eens dat digitale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Denk daarbij aan het verplicht stellen van een ethische toets bij nieuwe AI-systemen. Ook is er overall een kritische houding ten opzichte van big tech: Nederlandse data moeten zoveel mogelijk worden opgeslagen in datacenters in Nederland, en we moeten investeren in Europese alternatieven voor big tech en een betere Nederlandse en Europese infrastructuur, aldus de deelnemende burgers en politieke partijen.