Proef de toekomst!

Proef de toekomst! was het thema van de feestelijke bijeenkomst waarmee de toekomstverkenning op 29 oktober 2013 is afgerond. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst gingen experts aan ‘de toekomsttafel’ met elkaar in discussie over supercomputers, labs-on-a-chip, foodprinters en andere technologie die de rol van voeding en geneesmiddelen bij ziektepreventie drastisch kunnen veranderen.

Datum 10 januari 2013
Auteur STT

Daarnaast werd het eerste exemplaar van de eindpublicatie Aspirine op je brood overhandigd aan de Directeur-Generaal van het RIVM, Prof. dr. André van der Zande. In de pauze werden bijzondere hapjes geserveerd en tijdens het theaterdebat in het tweede deel werden aanwezigen op creatieve wijze uitgedaagd zelf de toekomst vorm te geven.

Over de toekomstverkenning

In deze verkenning is nagedacht over mogelijke toekomsten van voeding en geneesmiddelen. En dan specifiek in relatie tot de rol die zij kunnen spelen bij ziektepreventie. Tijdens de verkenning is stilgestaan bij de mogelijkheden en effecten van nieuwe technologie. Onder meer procestechnologie, gentechnologie, informatietechnologie en diagnostische middelen. Maar er wordt ook gekeken naar de maatschappelijke kant. Welke ethische dilemma’s zouden er kunnen gaan spelen? Is er totaal andere regelgeving nodig om toekomsten mogelijk te maken? En wat zouden de economische effecten kunnen zijn?

Op basis van een analyse van trends en onzekerheden nu, zijn op creatieve wijze beelden van mogelijke toekomsten gevormd. Samen met experts en geïnteresseerden. De beelden zijn bedoeld om belanghebbenden aan te zetten tot nadenken over de toekomst. Om zo te helpen bij strategische keuzes van nu. De twee filmpjes met toekomstbeelden zijn een resultaat van de toekomstverkenning. Meer resultaten zijn opgenomen in de eindpublicatie Aspirine op je brood.