Platform Patiënt & Voeding

Op uitnodiging van het in oprichting zijnde Platform Patiënt & Voeding gaf STT-projectleider Ellen Willemse op 1 oktober 2014 een presentatie over de toekomst van personalised food.

Datum 16 oktober 2014
Auteur STT

Hoe kun je in je persoonlijke voedingsbehoefte voorzien

De presentatie maakte deel uit van een programma met onder meer Joke Huijtinck, die inspirerend vertelde over de nieuwe kijk op voeding in het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Niet alleen worden de patiënten daar sinds de invoering van een nieuw systeem beter in hun persoonlijke voedingsbehoefte voorzien, ook de verspilling van voedsel is met 60% gereduceerd. Op ideeën gebracht door de mooie voorbeelden van wat al is en van wat zou kunnen komen, gingen de aanwezige vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties met elkaar in overleg om hun eigen agenda op dit onderwerp verder te formuleren.

De bijeenkomst bij PGO Support in Utrecht was georganiseerd op initiatief van Chantal Gill’ard (Inspire2Live en stuurgroepvoorzitter van de STT-toekomstverkenning Zorgtechnologie), Cees Smit (VSOP en EGAN) en Gaston Remmers (Inspire2Live en projectleider Personalised Food). Het was de tweede bijeenkomst van het platform in wording en nu al heeft een aanzienlijk deel van de Nederlandse patiëntenverenigingen zich positief uitgesproken over het initiatief. Begin 2015 is het Platform Patiënt & Voeding officieel van start gegaan. Op de planning staat onder meer een serie bijeenkomsten over subthema’s als zout, suiker en vet in relatie tot gezondheid. Daarbij zijn ook niet-patiëntenorganisaties welkom.

Willemse baseerde haar presentatie op de STT-publicatie ‘Aspirine op je brood’. Voor een online versie van deze publicatie, klikt u hier.