Data is de grondstof voor intelligence

Er komt steeds meer data beschikbaar waar informatie in zit. Zo zijn er bijvoorbeeld veel gegevens beschikbaar van rondrijdende auto’s. Daaruit kunnen we allerlei informatie halen, bijvoorbeeld over waar en hoe automobilisten rijden, de verschillen tussen auto’s of waar geografisch gezien bepaalde dingen gebeuren. Als informatie beschikbaar is, kunnen we daar op inspelen.

Datum 3 juni 2016
Auteur STT

Uitdagingen

Onze eerste uitdaging is: Hoe komen we aan die data en hoe weten we dat die data goed is? Dan is de vraag hoe we met die data kunnen ‘spelen’ om te ontdekken waar interessante verbanden zitten. En als we die vinden, dan is de vraag: Hoe gaan we dat presenteren? Want dat moet niet op een moeilijke wiskundige, statistische manier.

Resultaten vertalen

We moeten deze resultaten op een begrijpelijke manier vertalen naar een toepassing, zoals een app. Vanuit data maken we informatie, als we die informatie begrijpen, creëren we kennis. Passen we die kennis goed toe, dan ontstaat wijsheid. Als we die wijsheid inzetten, dan krijgen we ‘intelligence’ en van daaruit kunnen we bijna voorspellen wat er lijkt te gaan gebeuren. Op basis daarvan kunnen we betere beslissingen nemen, betere producten maken of onze klanten beter informeren. Het gaat om die intelligence, maar daar is eerst heel veel data voor nodig. Data is de grondstof voor intelligence.

Artificial intelligence

Als we die intelligence met een computer maken, dan noemen we dat artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Die ontwikkeling brengt meer mogelijkheden met zich mee dan we aanvankelijk dachten. Binnen de toekomstverkenning Big Data was het idee om data te analyseren en trends te herkennen, maar we raken nu ook het gebied van die kunstmatige intelligentie.

Eindeloze toepassingen

Als we dat doortrekken naar de komende twintig jaar, dan zien we interessante ontwikkelingen. Robots en drones, die met nul hersenen beginnen, zullen steeds slimmer worden omdat ze steeds meer informatie verwerken, kunstmatig kennis opbouwen en zichzelf leren hoe ze zich moeten gedragen. Dat betekent dat onze auto straks begrijpt via welke weg we het liefst naar huis rijden. Of dat de magnetron weet wat we willen gaan koken, het recept van internet afhaalt en aan ons het boodschappenlijstje doorgeeft. De toepassingen zijn eindeloos.

Negatieve kant

Helaas zit aan dit soort positieve ontwikkelingen, ook een negatieve kant. Want stel dat dit soort robotica wordt ingezet in oorlogssituaties… Het is aan ons om te verkennen wat op een termijn van 10 à 20 jaar reëel is om te verwachten. Dat is de uitdaging.