Young STT studytrip to the UK

In april gingen 2018 ging Young STT naar het Verenigd Koninkrijk om te onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie zich richting de toekomst zal ontwikkelen. Ze bezochten IBM, het Center for Existential Risk aan de Universiteit van Cambridge, Nesta, het Alan Turing Instituut, de internationale AI Expo, de Nederlandse Ambassade en Google Deepmind.

Onlangs was sir Tim Berners-Lee, de grondlegger van het internet, in Nederland; hij accepteerde hier de Alan Turingprijs, een soort Nobelprijs in de informatica. In zijn speech merkte hij op dat het internet niet helemaal geworden is wat hij ervan gehoopt had. Er is veel reclame, de financiële belangen zijn groot, en het leidt tot nieuwe sociale problemen zoals desinformatie en uitsluiting van mensen. Mooie verwachtingen, die onverwachte nieuwe barrières opwerpen… Is dit een voorbode van hoe kunstmatige intelligentie (KI) zich zal ontwikkelen de komende decennia?

Op onderzoek uit

We gingen er niet alleen heen om te absorberen, maar ook om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Sociaal Economische Raad (SER) gaven ons vijf challenges mee:

  1. Wat gaat AI betekenen voor de arbeidsmarkt?
  2. Wat doet AI voor het (openbaar) bestuur? Vergroot het de kwaliteit, of maakt het autocratie gemakkelijker?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om de ontwikkelingen van AI te sturen, bijvoorbeeld in de richting van complementariteit (ondersteunend aan menselijk handelen) in plaats van substitutie (vervanging van menselijk handelen)?
  4. Hoe kan worden voorkomen dat er een digitale tweedeling ontstaat door de verdere ontwikkeling van AI?
  5. Hoe verschuiven publieke waarden in de samenleving als gevolg van de ontwikkelingen rondom AI?

Nieuwe inzichten
Grote vraagstukken met grote implicaties. Vijf groepen werkten aan de oplossingen en bedachten een nieuw recht op betekenisvolle menselijke interactie, presenteerden inzichten in symbiotische interactie tussen mens en machine, ontwikkelden nieuwe toekomstscenario’s over de rol van de overheid en een model over de banen van de toekomst [zie hier]. De inzichten zijn tijdens de reis gepitched bij de Nederlandse Ambassade en Google Deepmind. Bij terugkeer in Nederland zijn de YSTT’ers tevens bij uitdagers Mariëtte Hamer van de SER, directeur-generaal Bernard ter Haar van SZW en het Algemeen Bestuur van STT langsgegaan om de bevindingen te bespreken en advies te geven.

De korte versus de lange termijn
Tim Berners-Lee eindigde zijn speech met hoopvolle woorden en en ook YSTT kijkt voorzichtig, maar hoopvol naar de toekomst. Nee, we koersen niet af op een terminator-achtig doemscenario waarbij machines binnen 10 jaar onze banen overnemen en het heft in eigen hand nemen. De technologie ontwikkelt zich met incrementele stapjes en kan wel degelijk worden ingezet om maatschappelijke uitdagingen te beslechten. Wel zal kunstmatige intelligentie op de langere termijn leiden tot grootse verschuivingen in de manier waarop we werken, communiceren, produceren en met kennis omgaan. Om deze reden is het belangrijk om mensen en menselijkheid voorop te stellen bij de ontwikkeling en het ontwerp van KI. We overschatten immers de ontwikkeling van technologie op de korte termijn, maar onderschatten die op de lange termijn.

Het video-verslag van Sigrid Burg en Sander van Lingen spreekt boekdelen

YSST in the UK

Vertrek vanaf Schiphol

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie waarin technologische innovaties gebaseerd op ICT de wereld van ons leven, leren en werken behoorlijk gaan veranderen. Maar hoe precies, dat weet niemand. Een samenleving met veel meer kunstmatige intelligentie komt eraan en biedt natuurlijk voor heel veel mensen kansen. Het spreekt niet vanzelf dat iedereen zal profiteren van die kansen.

Met deze woorden wordt Young STT op woensdag 18 april op Schiphol verwelkomd tijdens de kick-off van de studietrip met het thema Superintelligentie. De komende dagen zullen zij in Cambridge en Londen op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: Wat is AI eigenlijk? Wat zijn precies de gevaren van superintelligentie? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de gevolgen voor onze bedrijven, voor kenniswerkers? En wat kunnen we als Nederland doen om een topspeler te worden op het gebied van AI?

Kick-off

Tijdens de kick-off worden de verschillende challenges gepresenteerd door Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, en Bernard ter Haar, directeur generaal van het ministerie van SZW. De Young STT’ers kunnen zich vervolgens tijdens de vliegreis oriënteren op hun challenge. Tussen de programmaonderdelen door is er tijd om de challenges vorm te geven.

Superintelligentie

De Young STT’ers bezoeken ook verschillende organisaties die bezig zijn met kunstmatige intelligentie. Zo staan er ontmoetingen gepland met experts van het Alan Turing Institute, IBM, DeepMind Ethics & Society en The Centre for Existential Risk. Ook bezoeken de Young STT’ers de AI Expo, een internationale conferentie over kunstmatige intelligentie en gaan ze langs bij Nesta tijdens het FutureFest Forward met het thema AI and Future Society. Aan het eind van de studietrip zullen de deelnemers hun bevindingen pitchen bij de Nederlandse Ambassade in Londen.

Output

Naast de pitch bij de Nederlandse Ambassade zullen de YSTT’ers ook hun conclusies pitchen aan hun opdrachtgevers (SER of SZW) en aan het Algemeen Bestuur van STT tijdens een diner pensant op 27 juni 2018. Daarnaast zetten de YSTT’ers de tijdens de challenge gecreëerde toekomstbeelden ook in om vraagstukken van de eigen organisatie het hoofd te bieden.