Post-Corona scenario’s

Op dinsdag 16 juni organiseerde STT een digitale Young STT bijeenkomst waarin het STT-project ‘4 x Nederland Normaal’ werd gepresenteerd.

De wereld worstelt met de uitbraak van het Sars-CoV-2 coronavirus en de daarmee gepaard gaande ziekte COVID-19. Er wordt in hoog tempo een spectrum aan overheidsmaatregelen doorgevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook worden er allerlei ‘maatschappelijke experimenten’ gedaan, zoals met afstandsonderwijs, thuisbezorging en het livestreamen van optredens, waarmee mensen zich van hun uiterste creatieve en flexibele kant laten zien. We blijken meesters in aanpassen te zijn.

Dagelijks leven na de coronacrisis

Op dinsdag 16 juni organiseerde STT een digitale Young STT bijeenkomst waarin het STT-project ‘4 x Nederland Normaal’ werd gepresenteerd. STT directeur Patrick van der Duin vertelde over de ontwikkeling van vier post-corona scenario’s. In het kader van het project werden young professionals opgeroepen een essay in te sturen over de vraag hoe het dagelijkse leven eruit ziet na de coronacrisis. Young STT’ers Joep Schaper en Jaap Dinkelman stuurden hun bijdragen in en bespraken in deze Young STT bijeenkomst de motivatie achter hun essays.