Economie-game levert Young STT stof voor discussie

Peter Biever, adviseur Strategie bij Evides Waterbedrijf, speelde de game De Toekomst op het Spel twee keer. ‘De eerste keer als Young STT’er, de tweede keer speelden wij hem bij Evides Waterbedrijf.’

Interessante ervaring
‘Eerlijk gezegd wist ik de eerste keer niet goed wat ik kon verwachten. Maar het was bijzonder interessant. We werden ingedeeld in groepen en elke groep vertegenwoordigde een fictief bedrijf met een bepaald doel. Het spel bestaat uit kaartjes, zogenaamde tegels, waar stellingen op staan. We moesten telkens een kaartje kiezen waar een stelling op stond die het beste bij ons doel paste. Dat leverde steeds behoorlijk discussies in de groep op. En die discussie maakt de game vooral heel interessant om te spelen. Onlangs speelde ik de game bij Evides. Vooraf hebben wij de scenario’s en de doelen aangepast om het spel specifiek te maken voor een drinkwaterbedrijf. Omdat je voor een “echt” bedrijf speelt, maakt dat het doel een stuk duidelijker.’

Wie zaten er van Evides aan tafel?
‘Mijn collega’s van de afdeling Strategie en collega’s van andere bedrijfsonderdelen. Vier keer per jaar zitten we bij elkaar om over de toekomst te discussiëren. De game is een prima manier om die vergaderingen interessant te houden. Je ontkomt er namelijk niet aan dat steeds min of meer dezelfde onderwerpen op de agenda staan.’

Wat vonden je collega’s van het idee om een game te spelen en hoe verliep het?
‘Iedereen reageerde enthousiast. Het maakt nieuwsgierig. Als je het een “game” noemt is het ook makkelijker om mensen te overtuigen mee te doen.

De sessie werd geleid door Silke den Hartog. Zij gaf eerst uitleg over het spel. We moesten telkens tussen vier dilemma’s kiezen. De meningen blijken dan toch een stuk uit elkaar te liggen. Gevolg was dat er gedurende de tien minuten die er telkens voor discussie beschikbaar waren, scherp werd geformuleerd.’

Hoe kan Evides ermee verder?
‘Iedere groep heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste discussiepunten waar we in de toekomst mee aan de slag moeten. Hopelijk gebeurt dat ook op een speelse manier. Het zou interessant zijn het spel nogmaals te spelen met collega’s van andere afdelingen. Tijdens de game kom je niet zo snel tot een conclusie welke kant je als bedrijf op moet, maar het wordt juist helder waar de onduidelijkheid zit, welke discussiepunten er zijn en waar de meningen verschillen. Het verraste ons dat we dat allemaal uit de game konden halen. Het krijgt hier zeker nog een vervolg.’

Wat vind je van deze aanpak van STT?
‘Om input voor de toekomstverkenningen te krijgen, houden de projectleiders van STT doorgaans interviews. Zij halen daar veel informatie uit, maar de geïnterviewde organisatie kan daar niet zoveel mee omdat zij uitsluitend informatie leveren. De game zorgt voor een wisselwerking. STT is langs gekomen om Evides verder te helpen. Wij hielpen STT weer door input te leveren voor de toekomstverkenning. Leuk is dat elke organisatie, branche of sector de game kan spelen. Vooraf kost het wel een paar uur van je tijd om te kijken of de scenario’s aansluiten bij de organisatie. Wil je extra verdieping of op een andere manier over de toekomst van je organisatie, branche of sector praten? Dan is dit een prima methode en zeker een aanrader!’