Lustrumpublicatie 'Our future looks like this'

In het kader van het 40-jarig jubileum werd een jonge doelgroep gevraagd na te denken over de toekomst. 27 beelden over het jaar 2048 reflecteren de visies van evenveel scholieren uit het middelbaar onderwijs.

Datum 1 juni 2008
Toekomstonderzoeker STT

OUR FUTURE LOOKS LIKE THIS

Al 40 jaar geeft STT jonge academici de ruimte en de nodige handvaten om de toekomst van technisch -maatschappelijke thema’s te verkennen. In 1968 werden de eerste drie STT verkenningen gepubliceerd met als thema’s toekomststudies, telecommunicatie en verkeersmiddelen. In het najaar 2008 zullen de verkenningen nummer 72 (Technologie en religie), 73 (Beelden van het brein) en 74 (HubHolland.eu) afgerond worden.

In het kader van het jubileum hebben wij besloten om eenmalig een nog jongere groep na te laten denken over de toekomst. Het resultaat houdt u in handen. 27 beelden over het jaar 2048 reflecteren de visies van evenveel top scholieren uit het middelbaar onderwijs anno 2008. Our Future Looks Like This: scholieren geven in beelden weer hoe zij de toekomst zien.

Treinen rijden Jules Verne voorbij, Emotion Cafés baren nieuwe netwerken en iedereen heeft slechts één paar schoenen met grote functionaliteit. Huizen zweven, duiken of verdwijnen, mensen ont sluiten nieuwe dimensies van hun lichamen en er zijn wel heel bijzondere pashokjes. Ook vertrouwde toekomstthema’s zijn gevisualiseerd: het gevecht tussen mens en natuur, mega-steden vol hoogbouw en zwevend vervoer.

Vertrouwd, confronterend of verrassend, het werk is zeer persoonlijk en zegt veel over de jonge generatie van nu en het toekomstbeeld waarmee zij opgroeien. Sommige beelden en teksten sprankelen van hoop en creativiteit, uit anderen spreekt juist machteloosheid en angst. De één interpreteert de toekomst zeer individueel, anderen thematiseren juist mondiale veranderingen, vaak bedreigingen.

Een terugkerend thema in veel van de toekomstbeelden is de omgang met emoties: Overstelpende drukte en stress, het kunstmatig opwekken van emoties en het verlies van persoonlijke contacten door vooruitgang in de communicatietechnologie. In sommige gevallen biedt de technologische ontwikkeling hier ook een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een concentratie-helm of een Feel Good-machine.

Een ander door veel jongeren verbeeld onderwerp is het milieu van de toekomst. Nederland na de grote overstroming van 2031 en nadat alles is volgebouwd. Enkelen blijken optimistisch te zijn en laten zien hoe de mens zich met zijn leefruimte aan de natuur heeft aangepast door goed op en onder het water te leven of door de menselijke activiteit met slimme architectuur volledig van de natuurlijke activiteit te scheiden. Groeten uit de Oostvaardersplassen.

Uiteraard zijn er ook hypertechnologische visies vol gadgets en handige apparatuur. Een doorzichtige folie als vervanging voor de natuurlijke huid, tanden die zelf aangeven dat zij een gaatje hebben, gezichten die dankzij de gezichtindelingsbehandeling (GIB) de traditie van Picasso voortzetten en hersens op de harde schijf.

In vrijwel alle beelden staat de mens met zijn kwetsbaarheid, zijn zoektocht naar een vervuld leven en met zijn emoties centraal. De mens moet voorop staan in plaats van de gebruiker, de consument of de productiefactor arbeid. De jongeren begrijpen dat de toekomst iets voor mensen is. Daarmee geeft het project ook een opdracht aan de maatschappij: De vrije ruimte om constructief, creatief en met z’n allen over de toekomst na te denken en op die manier een wenselijke toekomst te stimuleren, is geen overbodige luxe.

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties hun creativiteit en capaciteit op dit gebied kunnen ontwikkelen. Bovendien is het project een oproep aan iedereen om zelf de tijd te nemen en ver vooruit te denken. Het bewustzijn voor lange-termijn uitdagingen en positieve, zo niet utopische, ankerpunten zijn broodnodige navigatiemiddelen richting de toekomst.

In dat opzicht zien wij STT als een voorbeeld. Al 4 decennia lang dragen STT studies bij aan verbreding, verdieping en vernieuwing van het toekomstdenken. Al is het een uitzonderlijke studie, dit boek maakt daarbij geen uitzondering. U zult dit boek niet kunnen lezen zonder verbazing, lachen, instemming, inspiratie en reflectie over hoe u zelf de toekomst ziet en zag. Mijn dank gaat dan ook uit naar de 27 jonge creatievelingen. Wij zijn trots op dit boek en zij mogen dat ook zijn.

ir. Wiebe Draijer
Bestuursvoorzitter Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Selectie: Uitpluggen voor het slapengaan

De mens niet als denkend wezen
maar als elektrisch apparaat.
Niets meer opslaan in het brein
maar met kabels op minicomputers

Lieve Dick,

Soms denk ik terug aan de tijd dat wij jong waren. Wanneer ik nu iedereen om mij heen zie, vraag ik me wel eens af waar de liefde van toen gebleven is. De mensen gaan steeds meer op apparaten lijken: ze onthouden niets meer omdat het belangrijk voor ze is, of juist totaal niet, maar omdat er toch een eindeloos ge heugen op de nieuwe computer zit. Ongewenste gegevens kunnen zelfs gewist worden. Zo kunnen slechte herinneringen verwijderd worden. Ik geef toe dat ik er zelf ook een beetje in verdrink. In de sleur van het nieuwe leven, bedoel ik dan. Voor ik ga slapen moet ik mezelf uitschakelen door de drie snoeren in mijn buik uit te pluggen. Één is er voor de herinneringen, één voor de gevoelens en één voor de dagelijkse dingen die binnen een week vanzelf verwijderd kunnen worden, zoals boodschappenlijstjes etc.

Ik hoop dat je niet vergeet om me terug te schrijven. Jij moet het tenslotte allemaal nog zelf onthouden…

Prizzy

Uitpluggen voor het slapengaan - Prizzy de Vos, Oosterhout (17 jaar)

Omslag

kaft van de publicatie

Omslag Our Future Looks Like This