43 Nieuwe toepassingen van materialen

Materialen genieten een brede belangstelling. Een matereriaal staat echter niet op zichzelf.

Materialen genieten een brede belangstelling. Een matereriaal staat echter niet op zichzelf. Volgens de meeste definities kan men zelfs pas van een materiaal spreken wanneer het wordt toegepast in een produkt. Het is vanuit deze achtergond dat de studie 'Nieuwe toepassingen van materialen' is opzet. Daarbij slaat 'nieuwe' dus nadrukkelijk op toepassingen. Het gaat dan ook om de ongewone en nieuwe combinaties van materiaal en produkt.