Micro-elektronica voor onze toekomst (pdf)

een kritische beschouwing

Datum 1 oktober 1982
Toekomstonderzoeker burggraaf E. Davignon

Voorwoord

door burggraaf E. Davignon

Micro-elektronica is de laatste jaren een belangrijk onderwerp van openbare discussie geworden. Het betreft hier een technische ontwikkeling, gestoeld op een basisuitvinding van ongeveer twintig jaar geleden, die ongewoon stormachtig verloopt. Er worden mogelijkheden geopend voor een mate van verfijning en integratie van elektronische schakelingen, die vroeger als niet praktisch realiseerbaar werden beschouwd.

Hiermede komen toepassingen binnen het bereik op gebieden die traditioneel met de elektronica niets of weinig van doen hadden. De Stichting Toekomstbeeld der Techniek heeft over dit technisch en maatschappelijk belangrijk onderwerp een studie uitgevoerd.

Deze studie, inmiddels gepubliceerd onder de titel 'Micro-elektronica in beroep en bedrijf; balans en verwachting', is opgebouwd uit een aantal deelstudies en samengevat in een synthese van de studieresultaten. Op 6 oktober 1981 is in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht een symposium georganiseerd. Bij die gelegenheid is door een aantal niet bij de studie betrokken deskundigen gereageerd op de studieresultaten.

De voordrachten die werden gehouden voegden zoveel toe aan de reeds bestaande inzichten dat de Stichting Toekomstbeeld der Techniek heeft gemeend in een behoefte te voorzien door deze voordrachten te bundelen en uit te geven.

Zij is grote dank verschuldigd aan de sprekers die door hun reacties op de studie hebben bijgedragen tot deze afronding en aan mevrouw R.M.P.G. Otten die deze publikatie samenstelde.

Afbeelding

-

Met dank aan Delftse Universitaire Pers