8 Mens en milieu, prioriteiten en keuze

-

door ir. L. Schepers, dr. ir. W.J. Beek. prof. dr. D.J. Kuenen, prof. H. van Genderen, dr. ir, L.J Revallier, dr. ir. H. Hoog