5 De overgangsprocedures in het verkeer

door prof. ir. J.L.H. Cuperus

Algemene beschouwing over de toekomst van het verkeer.