Van Smart Technology naar Wijze Technologie

In de Horizonscan onderzoekt Toekomstverkenner Eva Helmond hoe impactvolle technologieën kunnen bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2050. Geen makkelijke opgave, maar wel een essentiële. De Verkenning leidt tot een opvallende, nieuwe benadering: van Smart Technology naar Wijze Technologie. 

Datum 4 februari 2021
Auteur STT

In de praktijk wordt nog vaak gedacht en gewerkt vanuit SDG's afzonderlijk. Wil technologie daadwerkelijk bijdragen aan de grote uitdagingen op het gebied van economie, natuur, grondstoffen, welzijn en sociaal domein dan is samenhang noodzakelijk. Je moet kijken naar het geheel. 'Technologie kan bijdragen aan een duurzaam en inclusief 2050 als we de slag weten te maken van Smart Technology naar Wijze Technologie', zegt Eva Helmond. 

Wijze Technologie benadert de SDG's integraal en op systeemniveau. Richtinggevend is het ontwikkelen en ondernemen voor een ‘brede welvaart’. Wijze Technologie reikt verder dan het economisch perspectief en is duurzaam en sociaal. Technologie geen doel op zich, maar een middel voor welzijn voor iedereen. Hier en nu, elders en later, dus ook de generaties na ons. 

Het fundament vormt een samenhangende set Wijze Waarden: een kader voor beleidsmakers, wetenschappers en bedrijfsleven voor de ontwikkeling van technologie(beleid). Wijze Technologie omvat het gehele proces van ontwikkeling en toepassing op basis daarvan.

Willen we slim zijn dan moeten we wijs zijn

In de komende maanden gaat STT verder in op het begrippenkader en de kansen die Wijze Technologie onze maatschappij te bieden heeft. In de loop van 2021 publiceren wij de volledige Horizonscan 2050. Van Smart Technology naar Wijze Technologie is een van de deelpublicaties. Andere publicaties zijn onder meer: De Technologiescan, De SDG-scan, De Omgevingsscan, drie 2050-SDG’s en gewenste 2050 scenario’s. 

In de ontwikkeling van Wijze Technologie organiseerde Eva Helmond verschillende expert workshops met studenten Industrial Design, Young Professionals/ STT’ers, wetenschappers, professionals uit het bedrijfsleven en beleidsmakers en directeuren van diverse Ministeries. De eerste reacties zijn positief: er blijkt duidelijk behoefte aan multidisciplinair overleg en een breder kader voor technologie(beleid).

‘Het Woud der Wijze Technologie’

STT presenteert de Horizonscan 2050 met een kunstinstallatie: een artistieke, interactieve en inspirerende plek, die bezoekers meeneemt de toekomst in. De installatie 'Het Woud der Wijze Technologie' verbeeldt de verbinding tussen impactvolle technologie en de SDG's 2050. Bezoekers ervaren daarmee op een zintuiglijke manier de bevindingen van de Horizonscan. Een eyecatcher, die zich ook uitstekend leent voor workshops en events.