Uitkomsten Technologie Kieswijzer bij de ROB: drie adviezen aan de Commissie voor Digitale Zaken

Rudy van Belkom was één van de gastsprekers in het webinar 'Sturen of gestuurd worden?' van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). In dit rapport adviseert het ROB overheden en politiek over de legitimiteit van sturen met data en het waarborgen van de veiligheid daarvan. Rudy maakte duidelijk hoe de uitkomsten van de Technologie Kieswijzer passen in het politieke en publieke debat hierover.

Datum 19 juli 2021
Auteur STT

Onder leiding van dagvoorzitter Marlies Leupen gingen Martiene Branderhorst, Kathalijne Buitenweg, Franc Weerwind en Rudy van Belkom in gesprek over het recente advies 'Sturen of gestuurd worden' van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Legitimiteit van sturen met data gaat over democratische controle, begrenzing van macht om misbruik van betrokken partijen te voorkomen en over het vergroten van het bestuurlijk leervermogen. 

    Rudy presenteerde de resultaten van de Technologie Kieswijzer. Zoals het antwoord op de vraag hoe Nederlanders aankijken tegen een Minister voor Digitale Zaken. Of welke rol zij toekennen aan digitaal burgerschap. Rudy ging ook in op deze vraag: welke adviezen geef je aan de Commissie voor Digitale Zaken? De Commissie maakte pasgeleden haar thema's en focus bekend.

    Kijk hieronder de bijdrage van Rudy van Belkom terug. 

    Het advies Sturen of gestuurd worden, achtergrondinformatie en de replay van het volledige webinar vind je hier: Advies Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data | Publicatie | Raad voor het Openbaar Bestuur (raadopenbaarbestuur.nl).