STT treedt toe tot de Nederlandse AI Coalitie

STT is onlangs toegetreden tot de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Een mooie stap om de uitkomsten van de toekomstverkenning over AI verder te verankeren. Deze Nederlandse AI Coalitie is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Datum 10 december 2019
Auteur STT

Toekomstbewust

STT-Projectleider Rudy van Belkom: ‘Ik vind het belangrijk om vanuit STT een bijdrage te leveren aan deze Coalitie. Het is onze missie om organisaties in de samenleving meer toekomstbewust te maken. Deze Coalitie biedt een uitgelezen kans om deze missie verder uit te dragen en onze toekomstverkenningen meer impact te geven. Onze rol binnen deze coalitie zal daardoor wat anders zijn dan die van de overige leden, omdat wij als STT een meer overkoepelende rol zullen hebben.

Scenarioworkshops en adviserende rol

Afgesproken is dat ik voor de deelnemers van de coalitie scenarioworkshops zal gaan organiseren, vergelijkbaar met de workshops die ik voor het tweede deel van mijn verkenning heb gedaan. In de scenarioworkshops gaan we met elkaar op zoek naar het antwoord op de vraag: “Wat is de impact van AI op besluitvorming in de toekomst”. Maar daarachter gaat eigenlijk de vraag schuil: “Welke toekomst willen we?”. Het doel van deze workshops is vooral dat de deelnemers zich meer bewust worden van de verschillende ontwikkelrichtingen van AI. Maar ook wat de consequenties zijn van keuzes die we nu met elkaar maken. Als de overheid bijvoorbeeld aangeeft dat Nederland op het gebied van AI koploper moet zijn, dan kan ik als onafhankelijk buitenstaander toch wat makkelijker vragen opwerpen als “Waarom moet het een wedstrijd zijn? Wat betekent dit voor onze geopolitieke positie? Etc.?”. Ik zie voor STT dus vooral een adviserende rol weggelegd. Daarnaast is het voor mij heel interessant om te achterhalen hoe organisaties over de ontwikkeling van AI denken. Dat kan waardevolle input bieden voor het derde deel van mijn verkenning.’

Verankering

De toekomstverkenning AI wordt half 2020 afgerond . Van Belkom: ‘Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de uitkomsten van de verkenning verder worden gedragen. Deze coalitie zou aan de verankering van de uitkomsten kunnen bijdragen waardoor de verkenning echt impact zal gaan hebben.’

Meer informatie

Meer informatie over de Nederlandse AI Coalitie vindt u op de website van de NL AIC.