Onvermoeibaar werken aan inclusie

Volgens Eefje Op den Buysch is het voor velen niet vanzelfsprekend om zelfredzaam te zijn. Het vergt namelijk nogal wat. In haar toekomstverkenning onderzoekt ze de wijze waarop technologie een rol kan spelen bij zelfredzaamheid.

Datum 19 oktober 2019

In de toekomstverkenningen van STT kijken we zo’n dertig jaar vooruit. Het onderzoek naar zelfredzaamheid en technologie kijkt dus naar de samenleving van 2050. Op het moment dat een samenleving ervan uitgaat dat mensen zichzelf kunnen redden in alle facetten van het leven, stelt dat nogal wat eisen. Niet alleen aan overheden, de gemeenschap of dienstverleners. Ook aan het individu. Volgens Eefje Op den Buysch - projectleider bij STT – is het voor velen niet vanzelfsprekend om ‘regie over eigen leven’ te voeren. Het vergt namelijk nogal wat. Een nieuwe STT-toekomstverkenning onderzoekt de wijze waarop technologie een rol kan spelen bij zelfredzaamheid. De centrale gedachte is toegankelijkheid, vertelt Eefje. Technologische ontwikkelingen kunnen zelfredzaamheid bevorderen, maar ook juist drempels opwerpen. Eefje: ‘Het is in dit onderzoek belangrijk te kijken naar de mate van toegankelijkheid van technologische mogelijkheden die de toekomst te bieden heeft. Ik werk steevast en onvermoeibaar aan inclusie. Kijken door de ogen van een ander, met bijvoorbeeld beperkte vaardigheden, zorgt voor een scherpe, kritische blik.’

Verhalen vertellen en vertalen

Eefje behaalde een master in Human Centered Multimedia aan de Universiteit van Amsterdam. Ook daar stond de mens centraal in het ontwerp van intelligente interactieve systemen. Door gebruik te maken van design thinking, gamification en human centered tech ontwikkelde ze (concepten voor) systemen en deed ze onderzoek door middel van prototyping. Bij Fontys leidde ze onderzoek naar robot-journalistiek en was ze hoofd van het Transmedia Storytelling Lab van de Academy for Creative Industries. Eefje: ‘In transmedia storytelling is de gebruiker, degene die zich onderdompelt in een interactief verhaal, het uitgangspunt. Ik kijk er naar uit de kracht van vertelvormen te gaan gebruiken binnen dit onderzoek voor STT.’

Het STT-bestuur heeft behoefte aan een toekomstverkenning waarin mens en samenleving centraal staan — Eefje Op den Buysch

Regie over eigen leven is niet vanzelfsprekend

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien dat veel Nederlanders waarde hechten aan het kunnen gaan en staan waar men wil. Zelfredzaamheid valt voor velen samen met zelfstandigheid. Maar op het moment dat zelfstandig zijn moeilijk is, door bijvoorbeeld stress, pech, ziekte of een beperking, zijn ogenschijnlijk basale vaardigheden opeens helemaal niet zo vanzelfsprekend. Een huishouden runnen, schulden voorkomen, digitale formulieren invullen… Stuk voor stuk potentiële struikelblokken voor een zelfredzaam bestaan. Het is voor STT waardevol om te verkennen waar behulpzame mogelijkheden voor de toekomst zich aftekenen. Eefje: ‘Het STT-bestuur had behoefte aan een toekomstverkenning waarin mens en samenleving centraal staan. Ik ben heel blij dat ik aangesteld ben om dat onderzoek te leiden!’