NWO TEKNOWLOGY Innovatiefestival: “Focus op de lange termijn cruciaal voor oplossen grote uitdagingen”

Er staat veel op het spel voor onze toekomst. Juist nu is het cruciaal om vooruit te blijven kijken. Dat stelde Rudy van Belkom in zijn keynote voor het TEKNOWLOGY festival. Stichting Toekomstbeeld der Techniek was goed vertegenwoordigd tijdens het NWO innovatiefestival bij DeFabrique in Utrecht, met een keynote, een tentoonstelling én een workshop.

Datum 29 juni 2023
Auteur STT

“Als mensen hebben we de neiging om te focussen op de korte termijn. Wij lijden allemaal onder een 30.000 year thinking lag – ons leven in de prehistorie was immers alleen gericht op de korte termijn. Terwijl juist langetermijndenken de sleutel is om de grote uitdagingen aan te pakken, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Om goede beslissingen te kunnen nemen, moeten we weten wat de opties zijn.” Dat zei Van Belkom in zijn keynote. Hij legde vervolgens uit hoe toekomstscenario’s in kaart gebracht kunnen worden. Dé toekomst bestaat immers niet.

Tentoonstelling

STT-onderzoekers Robin Bergman, Anna-Carolina Zuiderduin en Daphne Roodhuyzen zetten bezoekers aan het denken over nut en noodzaak van toekomstdenken. Een tentoonstelling daagde bezoekers bij uit met prikkelende stellingen. Hoe ben je een goede voorouder? Kunnen we de toekomst wel vormgeven? Is technologie een onderdeel van het probleem, of van de oplossing? Daphne Roodhuyzen: “Ik sprak een onderzoeker van de TU Delft over haar onderzoek naar waterzuivering. Ze zag haar werk in een langetermijnperspectief - meer als onderdeel van een transitie. Het is interessant en waardevol om zo naar technologische ontwikkeling te kijken. Niet opzichzelfstaand, maar in interactie met bredere maatschappelijke processen.”

Workshop

Rudy van Belkom gaf de workshop ‘How future-concious are you?’ om het toekomstbewustzijn van deelnemers verder aan te scherpen. Met een aantal vragen, stellingen en opdrachten werden deelnemers aan het werk gezet als toekomstdenkers. De casus: ontwikkel een serious game waarmee het toekomstbewustzijn van jongeren getraind wordt. De achtergrond van de deelnemers was zeer divers, van wetenschappers tot beleidsmakers en ondernemers. “Deze diversiteit zorgde ervoor dat de concepten zeer gelaagd waren. Met name de kracht en noodzaak om samen aan de toekomst te werken kwam sterk naar voren”, aldus Van Belkom.

Over TEKNOWLOGY

TEKNOWLOGY is het jaarlijkse innovatiefestival van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het festival wil de wetenschap, het bedrijfsleven en de publieke sector inspireren, informeren en verbinden. Meer informatie: www.teknowlogy.nl