Netwerk verkenning Horizonscan 2050

Een horizonscan is een zeer brede verkenning, waaruit uiteindelijk toekomstbeelden vloeien die over alle domeinen en disciplines heen reiken. Daarom is bij de uitvoering bewust gezocht naar vertegenwoordiging vanuit vele disciplines uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. De dagelijkse projectleiding is in handen van het projectteam. Het projectteam wordt bijgestaan door een stuur- en begeleidingsgroep. Daarnaast zijn er nog vele mensen op ad-hoc basis betrokken bij het project, bijvoorbeeld als deelnemers van bijeenkomsten of online enquêtes.

Datum 14 februari 2013
Auteur STT

Projectteam

Projectleider: Jacintha L.R. Scheerder

Assistent projectleider: Rene Hoogerwerf

Projectassistente: Rosemarijke Otten

Stuurgroep

Jan Mengelers, TNO (voorziter)
Charles Vincent, PWC (vice-voorzitter)
Ewald Breunesse, Shell
Marieke Martens, TNO
Pierre Morin, STT
Max Remerie, Siemens
Jack Spaapen, KNAW
André van der Zande, RIVM

Begeleidingsgroep

Patrick van der Duin, TUDelft
Marijn Jansen, TUDelft
Jeanne van Loon, RIVM
Paul Rademaker, UvA
Wim de Ridder, UTwente
Victor van Rij, AWT
Hans van der Veen, STT
Peter-Paul Verbeek, UTwente en Jong KNAW