Hoop doet lezen: Derde druk voor 'Alive and Clicking'

Hoewel de verkenning naar de toekomst van de democratie in 2022 is afgerond, blijft deze verkenning veel aandacht krijgen. De eindpublicatie ‘Alive and clicking: Er is hoop voor de democratie’ is in boekvorm uitgegeven door Bot Uitgevers en is inmiddels toe aan de derde druk.

Datum 3 januari 2023
Auteur STT

Toen Rudy van Belkom het boek schreef twijfelde hij of een hoopvol verhaal over de invloed van technologie op de democratie wel gehoor zou krijgen: "Documentaires als The Great Hack en The Social Dilemma laten ons immers zien dat de technologie die ons verbindt ons ook controleert, manipuleert en polariseert. En toch zag ik ook veel hoopvolle signalen."

Kijk bijvoorbeeld naar de voorbeelden uit Taiwan, waar technologie wordt ingezet om burgerinspraak te bevorderen. Met succes. "Ik impliceer hiermee overigens niet dat technologie dé oplossing is. Het is en blijft een tool (althans, dat zou het naar mijn mening moeten blijven). Uiteindelijk draait alles om menselijk gedrag en hoe wij ons tot elkaar en technologie verhouden. Maar als we ons inzetten voor een betere wereld dan is deze binnen handbereik", aldus van Belkom

Impact maken

Doordat het boek veel wordt gelezen blijven er regelmatig aanvragen voor lezingen binnenkomen. Met name bij gemeenten en andere overheidsorganisaties wordt het verhaal enorm goed ontvangen. Burgerparticipatie staat er hoog op de agenda, maar ze weten niet altijd hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Het boek biedt de eerste aanknopingspunten.

Het boek heeft pas echt impact als er daadwerkelijk iets verandert — Rudy van Belkom

Van Belkom sluit zijn boek af met acht aanbevelingen om aan de slag te gaan met de digitale democratie: richt participatie in als proces, zorg voor formele inbedding, maak van inclusiviteit de norm etc. Het opschrijven van dergelijke aanbevelingen is een eerste stap, maar het boek heeft pas echt impact als er daadwerkelijk iets verandert. Hij wil daarom een onderwijsprogramma voor ambtenaren opzetten. "Het programma zal zich gaan richten op ambtenaren die meer willen weten over de kansen van de digitale democratie en hiermee zelf aan de slag willen gaan. De inhoud zal een combinatie zijn van strategie en operatie: het zal dus zowel gaan over het proces en de randvoorwaarden, als over de inzet van concrete digitale participatietools en best practices." Meer weten over het onderwijsprogramma? Mail Rudy op vanbelkom@stt.nl

Aanvullende informatie en reviews over het boek vind je op aliveandclicking.nl