Grote respons op enquête Energie

De recente verkiezingen voor de Tweede Kamer waren voor Soledad van Eijk, projectleider Energie, aanleiding een enquête uit te zetten over de toekomst van het energiesysteem. De respons was groot met 125 reacties.

Datum 24 maart 2017
Auteur STT

Stellingen

Eén deel van de enquête bestond uit stellingen over 2050. Respondenten konden hier op tweeërlei wijze op reageren: ‘Verwacht u dit’ en ‘Wilt u dit’. Zo bleek bijvoorbeeld uit de resultaten dat 62% van de respondenten verwacht dat in 2050 op alle bruikbare gebieden in de Noordzee windmolenparken worden geplaatst. Misschien nog wel verrassender geeft zelfs 73% aan dit graag te willen.

Beroepsdeformatie

Natuurlijk moeten we ook kijken naar de verschillen tussen mensen die tijdens hun studie en werk met het onderwerp te maken hebben. Dit is goed mogelijk omdat zeker 30% van de correspondenten aangaf geen (professionele) ervaring te hebben met het onderwerp energie.

Voorkeur kabinet

Aardig detail: omdat de verkiezingen eraan zaten te komen, is ook gevraagd naar de voorkeur voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. Als het aan de respondenten zou hebben gelegen zou het resultaat van de verkiezingen er toch echt anders uitgezien hebben. Met D66 als de grootste partij, gevolgd door GroenLinks en de VVD.

Eindpublicatie

De resultaten van de enquête worden verwerkt in de eindpublicatie van de toekomstverkenning Energie die na deze zomer wordt gepresenteerd.