Diner pensant 2023: “Politiek moet meer aandacht hebben voor langetermijnvisie.”

Hoe krijgen we aandacht voor de langetermijnconsequenties van beleid? Dat was het onderwerp van het jaarlijkse Diner Pensant van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Het STT-netwerk ging aan de slag met een nieuwe manier van samenwerken: De Toekomst Kamer. Het doel: bruikbare kennis ter beschikking stellen aan de Tweede Kamer.

Datum 15 juni 2023
Auteur STT
Opening door directeur Rudy van Belkom.

Het STT-netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid, de onderzoekswereld en maatschappelijke organisaties. Experts op allerlei terreinen die veel kennis in huis hebben, en die kennis ook willen delen met politiek en beleid. De politiek richt zich vaak op de korte termijn. Politici moeten zich immers binnen vier jaar bewijzen. Maar wat zijn de effecten van politieke keuzes op de lange termijn, over 20 of 30 jaar? Welke invloed heeft beleid op de toekomst van Nederland?

Samenwerken voor een betere toekomst

Directeur Rudy van Belkom vroeg in zijn presentatie aandacht voor de kortzichtigheid van de huidige politiek. Als voorbeeld nam hij Artificiële Intelligentie (AI), nu met toepassingen als ChatGPT een hot topic. “Er is maar weinig discussie over AI in de Tweede Kamer. Een langetermijnvisie ontbreekt. Vaak wordt gedacht in termen van utopie versus dystopie, terwijl het verhaal veel genuanceerder is.” STT is daarom van plan input te geven aan de relevante Tweede Kamercommissies over de langetermijnconsequenties van technologieën.

Vaak wordt gedacht in termen van utopie versus dystopie, terwijl het verhaal veel genuanceerder is. — Rudy van Belkom

Case: gentherapie

Tijdens het diner gingen de aanwezigen aan de slag met het nieuwe STT-initiatief De Toekomst Kamer – een platform waarbinnen deelnemers aan het STT-netwerk samen werken aan input voor de Tweede Kamer. De community wordt in het najaar online gelanceerd. Tijdens het diner werden een aantal stappen uit De Toekomst Kamer fysiek doorlopen. STT-voorzitter Karel Luyben, voormalig hoogleraar bioprocestechnologie, droeg een case aan: gentherapie. Met gentherapie kunnen we straks ziektes bestrijden door DNA aan te passen. “Met CRISPR/CAS wordt deze technologie steeds toegankelijker. Maar er zijn veel ethische kwesties. Wie krijgt er toegang? En hoe zit het met veiligheid? Hoe bepalen we welke fouten we aanpassen?” De aanwezige deelnemers brachten diverse scenario’s in kaart. Scenario’s waarmee de politiek keuzes kan maken binnen het beleid.

STT-voorzitter Karel Luyben licht de case rond gentherapie toe.
Aan de slag met de implicatieboom.

Over De Toekomst Kamer

De Toekomst Kamer is de STT-community waarbinnen het STT-netwerk samenwerkt aan diverse actuele vraagstukken aan de hand van de agenda van de Tweede Kamer. De Toekomst Kamer brengt de maatschappelijke gevolgen van beleidskeuzes in kaart, met name bij de vraagstukken waar technologie en samenleving elkaar raken. De community zal in het najaar van start gaan.

Deelnemen aan de Toekomst Kamer? Wordt dan lid van het STT-netwerk! Neem contact met ons op via info@stt.nl.