Stichting Toekomstbeeld der Techniek

101 Technologiemonitor 2022 Digital Twins in an Urban Environment

Steden in de toekomst. Welke oplossingen of alternatieven bieden digital twins voor grote stedelijke uitdagingen? Veiligheid, mobiliteit, participatie of ruimtelijke inrichting. Big data, digitalisering en technologische innovatie. Met digital twins kunnen gemeenten experimenteren en innoveren, zonder de lopende activiteiten in de stad te verstoren. Denk aan ICT- of energie-infrastructuur, maar ook verkeer, bouw of onderhoud. En in samenspel: als stedelijke '(eco)systemen'.

98 Technology Monitor 2021 Hydrogen green energy and Smart roofs

Are hydrogen green energy and smart roofs to be considerd as breakthrough technologies?

Technologiemonitor 2018

Een nieuw perspectief op technologische doorbraken: 3D printen, Blockchain, Zelfrijdende auto en Augmented Reality