Privacy statement

Laatste update: 19-01-2024

Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage
E-mailadres:info@stt.nl
Telefoon: 070-3029830
KvK nummer: 27198926
www.stt.nl

Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy is voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens opslaan die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Toekomstbeeld der Techniek doen met informatie over jou. Als je hier vragen over hebt neem dan contact op met Stichting Toekomstbeeld der Techniek via info@stt.nl.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij verzenden nieuwsbrieven. Je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In onze gratis nieuwsbrief lees je nieuws, tips en informatie over onze activiteiten en toekomstverkenningen. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. Het abonnement op een nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

De Toekomst Kamer
De Toekomst Kamer is een afgesloten online community van het STT-netwerk. Alleen de vertegenwoordigers van deelnemende organisaties hebben middels een wachtwoord toegang tot deze community. Aangemaakte profielen zijn daardoor alleen toegankelijk en zichtbaar voor deelnemers. Deelnemers worden door middel van notificaties gewezen op nieuwe gebruikers. Aangemaakte profielen kunnen op verzoek verwijderd worden door een mail te sturen naar info@stt.nl. Wij behouden het recht om de profielen van deelnemers te verwijderen wanneer zij ongepast gedrag vertonen of wanneer de organisatie niet langer bij STT is aangesloten.

Verstrekken aan derden
Om onze nieuwsbrieven te verzenden maken wij gebruik van externe software, namelijk Act!. Hierdoor zal jouw e-mailadres gedurende de inschrijving ook daar bekend zijn. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden geen statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Beheerders van deze diensten kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen.

Cookies
In onze website maken wij zelf geen gebruik van cookies. Alleen wanneer je een embedded Youtube-video wil afspelen dien je eenmalig toestemming te geven. 

Indien van toepassing dat andere bedrijven cookies plaatsen, dan hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van die cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij met die cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Google Analytics
Wij gebruiken geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website en nieuwsbrieven gebruiken. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigingen ondergaat die van belang zijn voor de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens dan passen wij ook de privacyverklaring aan. Let dus altijd op de datum bovenaan deze pagina en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen dit soort wijzigingen aan jou door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben bewaard, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

We zullen je vragen duidelijk aan te geven wie je bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we jouw gegevens aanpassen of verwijderen, en niet die van een ander.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een bericht sturen naar STT. Wij pakken een klacht intern op, en communiceren hierover met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage
E-mailadres: info@stt.nl
Telefoon: 070-3029830
KvK nummer: 27198926