Young STT en superforecasts

Op 15 februari heeft Young STT kennisgemaakt met superforecasten. Forecasting is een methode van toekomstverkennen waarmee je leert nauwkeurige, kwantitatieve voorspellingen te doen over de nabije toekomst.


Marjolein de Ridder, beleidsmedewerker bij de Eenheid Strategische Advisering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zette uiteen wat superforecasten inhoudt en hoe je zelf kunt oefenen om een superforecaster te worden. De belangrijkste boodschappen van haar presentatie zijn:

  • Nadenken over de toekomst is moeilijk en de toekomst voorspellen al helemaal. Daarbij wordt het denken over de toekomst wordt vaak gekenmerkt door kwalitatieve, onmeetbare en onverifieerbare voorspellingen en gehinderd door cognitieve valkuilen.
  • Onderzoek toont aan dat experts zeer slechte voorspellers zijn. Zij hebben vaak last van expert bias.
  • Bijna iedereen kan leren significant beter te worden in voorspellen, door gerichte training, samenwerking in interdisciplinaire teams, door de eigen voorspellingen te kwantificeren en meetbaar te maken en na afloop steeds te evalueren.

En wat maakt iemand dan een goede voorspeller?

  • Oog voor detail en patronen
  • Hoge behoefte aan cognitie
  • Actieve openheid van geest
  • Lage behoefte aan cognitieve eenduidigheid / duidelijkheid
  • Goed zijn met cijfers
  • Superforecasting toernooi

Na een korte introductie gingen de YSTT-ers zelf aan de slag met het stappenplan van De Ridder en probeerden voorspellingen te doen over hybride en elektrische auto’s en over scenario’s waarin het vliegverkeer op Schiphol platgelegd zou kunnen worden.

Er was veel enthousiasme en interesse in de methode van superforecasten en de komende weken gaan we uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om een online forecasting toernooi te houden waarin de YSTT-ers heel 2018 voorspellingen kunnen doen en beter kunnen worden in forecasten. Wordt vervolgd dus!

Marjolijn de Ridder