Young STT

STT Stichting_Toekomstbeeld_der_Techniek YSTT

Wat is Young STT?                           

De jeugd heeft de toekomst en hun visie voor de ‘vergezichten’ die STT ontwikkelt vanuit de toekomstverkenningen is belangrijk. Binnen STT, onder de paraplu van de STT Academy, is daarom Young STT opgericht. Young STT bestaat uit jonge professionals (high potentials), met affiniteit met technologie en de toekomst, tot ongeveer 35 jaar. Een afgevaardigde wordt aangesteld voor een periode van twee jaar.

Betrokkenheid

De Young STT’ers werken niet voor STT, maar zijn op verschillende manieren betrokken bij de activiteiten van STT. Zo doen ze mee aan verkenningen, als stuurgroeplid, deelnemer, of organisator van een deelactiviteit. Daarnaast schuiven zij aan bij het jaarlijkse diner pensant en wisselen dan ideeën uit met de bestuursleden. Tot slot zetten Young STT’ers zich in om STT bredere bekendheid te geven, vooral ook bij andere netwerken van jong professionals.

Kan ik ook lid worden van Young STT?

De leden van Young STT worden afgevaardigd door de bestuursleden van STT. Om lid te kunnen worden van Young STT moet de organisatie waar je werkt dus lid zijn van het bestuur. Maar er zijn ook drie Wildcards voor jonge mensen met een bijzondere achtergrond, bijvoorbeeld een succesvolle jonge ondernemer of uitvinders. Vind je dat jij een wildcard zou moeten krijgen? Neem contact met ons op via info@stt.nl en leg uit waarom!

STT in 2018

Tijdens de eerste bijeenkomst van dit jaar heeft Young STT kennisgemaakt met Superforecasten, lees er hier meer over.

Tijdens de volgende bijeenkomst staat het thema Circulaire Economie centraal. YSTT is uitgenodigd in Wageningen door Dedmer van der Waal namens het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). We beginnen met een rondleiding in het NIOO-KNAW gebouw dat volledig ‘cradle to cradle’ is. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over de vraag ‘Hoe versnellen we de transitie naar de circulaire economie?

Meer lezen?

Weten wat Young STT in 2017 heeft gedaan en hoe ze dat hebben ervaren? Lees de recap.