Young STT

STT Stichting_Toekomstbeeld_der_Techniek YSTT

Wat is Young STT?                           

De jeugd heeft de toekomst en hun visie voor de ‘vergezichten’ die STT ontwikkelt vanuit de toekomstverkenningen is belangrijk. Binnen STT, onder de paraplu van de STT Academy, is daarom Young STT opgericht. Young STT bestaat uit jonge professionals (high potentials), met affiniteit met technologie en de toekomst, tot ongeveer 35 jaar. Een afgevaardigde wordt aangesteld voor een periode van twee jaar.

Betrokkenheid

De Young STT’ers werken niet voor STT, maar zijn op verschillende manieren betrokken bij de activiteiten van STT. Zo doen ze mee aan verkenningen, als stuurgroeplid, deelnemer, of organisator van een deelactiviteit. Daarnaast schuiven zij aan bij het jaarlijkse diner pensant en wisselen dan ideeën uit met de bestuursleden. Tot slot zetten Young STT’ers zich in om STT bredere bekendheid te geven, vooral ook bij andere netwerken van jong professionals.

Kan ik ook lid worden van Young STT?

De leden van Young STT worden afgevaardigd door de bestuursleden van STT. Om lid te kunnen worden van Young STT moet de organisatie waar je werkt dus lid zijn van het bestuur. Maar er zijn ook drie Wildcards voor jonge mensen met een bijzondere achtergrond, bijvoorbeeld een succesvolle jonge ondernemer of uitvinders. Vind je dat jij een wildcard zou moeten krijgen? Neem contact met ons op via info@stt.nl en leg uit waarom!

De Young STT-bijeenkomsten

Behalve het jaarlijkse diner pensant, waarbij Young STT samen met het Algemeen Bestuur van STT om de tafel zit, worden er tweemaandelijks inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd rondom inhoudelijke thema’s. Het kan daarbij gaan om lezingen of bezoek aan interessante plekken. Ook gaat het soms om activiteiten die aansluiten bij de lopende STT-verkenningen of activiteiten die te maken hebben met het toekomstverkennen zelf.

Kijk hier om een beeld te krijgen van wat young STT in de afgelopen tijd zoal gedaan heeft.