Young STT

Wat is Young STT?                           

De jeugd heeft de toekomst en hun visie voor de ‘vergezichten’ die STT ontwikkelt vanuit de toekomst-verkenningen is belangrijk. Binnen STT, onder de paraplu van de STT Academy, is daarom Young STT opgericht. Young STT bestaat uit jonge professionals (high potentials), tot ongeveer 35 jaar, uit de deelnemende organisaties van de leden van het Algemeen Bestuur.

Betrokkenheid

De Young STT’ers werken niet voor STT, maar zijn op verschillende manieren  betrokken bij de activiteiten van STT. Zo doen ze mee aan verkenningen, als stuurgroeplid, deelnemer, of organisator van een deelactiviteit. Daarnaast schuiven zij aan bij het jaarlijkse diner pensant en wisselen dan ideeën uit met de bestuursleden. Tot slot zetten Young STT’ers zich in om STT bredere bekendheid te geven, vooral ook bij andere jonge professionals.

Kan ik ook lid worden van Young STT?

De leden van Young STT worden afgevaardigd door de bestuursleden van STT. Om lid te kunnen worden van Young STT moet de organisatie waar je werkt dus lid zijn van het bestuur. Maar er zijn ook drie Wildcards voor jonge mensen met een bijzondere achtergrond, bijvoorbeeld een succesvolle jonge ondernemer of uitvinders. Vind je dat jij een wildcard zou moeten krijgen? Neem contact met ons op via info@stt.nl en leg uit waarom!

Meer lezen?

Weten wat een Young STT’er beweegt? Lees dan het blog van Somayeh Djafari. Of het blog van Sigrid Burg.

Op vrijdag 7 oktober 2016 was Young STT bijeen. Een bijeenkomst die veel energie gaf, op alle gebied… Lees meer.