Toekomstverkennen

De toekomst verkennen, hoe doen wij dat?

De toekomstbeelden ontstaan niet door alleen desk research maar vooral door het bijeenbrengen van honderden stakeholders, experts en creatieve geesten. Jongeren spelen daarbij ook een steeds grotere rol, zowel op bestuurlijk als op projectniveau.

Out of the box denken

De unieke werkwijze van STT helpt overheden, bedrijven, wetenschappers en burgers over de grenzen heen hun horizon te verbreden en toekomstgericht te denken.  De deelnemers aan verkenningen helpen we om ‘out of the box’ te denken en de huidige uitgangspunten te verlaten; we nemen dus afstand van het kokerdenken. Via onze methode van ‘kennisfusie’ tussen betrokkenen komt men gezamenlijk tot nieuwe inzichten en ideeën. Doelgroep voor de resultaten zijn vernieuwers, beslissers, strategen, beleidsmakers, onderzoekers en studenten van organisaties die direct of indirect in Nederland met het betreffende onderwerp te maken hebben.

Verre blik op de horizon

De vrije ruimte die wij creëren vanuit een zo verre blik op de horizon maakt dat actuele invloeden en  schuttersputjes vervallen en bereidheid ontstaat tot samenwerking tussen bedrijven, overheid, onderzoeksorganisaties en andere partners, op een manier die vanuit het hier en nu niet mogelijk is.

Crowd sourcing

STT zal in de komende jaren voor het raadplegen van grotere groepen mensen meer van nieuwe instrumenten voor crowd sourcing gebruikmaken.

Wat doen we met de resultaten van een verkenning

Aan het begin van een project wordt een promotiefilmpje voor de website gemaakt. Van iedere fase komt een verslag op de STT-projectwebsite. Daarnaast worden twee publicaties op papier uitgebracht: een tussentijdse publicatie in de vorm van een tijdschrift (onder voorbehoud van aanvullende sponsoring danwel advertentieopbrengsten) en een eindpublicatie in de vorm van een boek. Alle publicaties zijn in het Nederlands. De stuurgroep wordt betrokken bij het bepalen van de inhoud van het tijdschrift en het boek.

Tijdschrift
Een speciale uitgave van een bestaand tijdschrift of dagblad met daarin resultaten uit de verkenning aangevuld met interviews met vooraanstaande personen uit de betreffende sector, waaronder de boegbeelden of andere vertegenwoordigers van relevante topsectoren.

Boek
Een publicatie van 100-120 pagina’s met daarin gedurfde toekomstbeelden in de vorm van verhalen, nieuwsberichten of interviews met personen uit de toekomst, aangevuld met reflecties op die beelden. In de bijlagen heel kort informatie over methodiek, trends en onzekerheden, sterke en zwakke signalen, betrokkenen en STT. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de STT website. De publicatie wordt digitaal en op papier uitgebracht.