Silke den Hartog-de Wilde

Silke den Hartog-de Wilde werkt als projectleider bij STT aan de toekomstverkenning Economie. Hierbij onderzoekt zij bijvoorbeeld welke impact technologische ontwikkelingen hebben op hoe mensen produceren, consumeren en hoe mensen in Nederland de welvaart verdelen in de toekomst. Eerder werkte Silke aan de toekomstverkenning Van Autonome Robots tot Zilte Aardappels en aan de STT Horizonscan 2050. Silke organiseert bij STT de Early Birds sessies en schreef een handboek voor toekomstverkenners: Grip op de toekomst.

Silke heeft al ruim tien jaar ervaring als toekomstverkenner en werkte eerder voor organisaties zoals Trendbureau Overijssel, De Sociale Verzekeringsbank, Oce Printers en de Europese Commissie. Ook heeft zij trainingen gegeven in methoden van toekomstverkennen zoals trendanalyse, scenarioplanning en roadmapping, onder andere aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Inspectie voor Leefomgeving en transport. Silke studeerde Sociale Geografie van Internationalisering aan de Universiteit van Utrecht en heeft een training tot facilitator gevolgd.